Heeft u inzicht in talent binnen uw organisatie?

Heeft u inzicht in talent binnen uw organisatie?

18 december 2019

Of u nu een HR-manager, leidinggevende of een medewerker bent, Talent Manager biedt voor elk wat wils. Wilt u als HR of leidinggevende onder meer inzicht krijgen in de performance en potentie van medewerkers en heeft uw organisatie behoefte aan een doorlopende (digitale) feedback/gesprekscyclus? Ziet u de toegevoegde waarde van HR-analytics? Dan is Talent Manager wellicht iets voor u. Met ingebouwde methoden zoals o.a. Ninegrid, HR3P en ontwikkeling potentieel helpt Talent Manager uw organisatie en haar medewerkers verder te ontwikkelen en groeien. Daarnaast biedt Talent Manager medewerkers de mogelijkheid om de regie te voeren over hun eigen ontwikkeling en beoordeling. Zelfevaluatie, het inrichten van de gesprekscyclus, het beheren van functieprofielen, het creëren van teamanalyses, 360 graden feedback en het opstellen en uitzetten van ontwikkeldoelen- en acties behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Sleutelrol management bij wendbare organisaties

Sleutelrol management bij wendbare organisaties

16 december 2019

Veel gemeenten zetten in op meer wendbaarheid van hun organisatie. Veelal vanuit de wens dat er sneller wordt gereageerd op ontwikkelingen en dat er meer van buiten naar binnen, integraler en opgavegericht moet worden gewerkt. Welke rol het management van organisaties in deze ontwikkelingen heeft, daarover verschillen de meningen en inzichten.

De maatschappij verandert in een dermate hoog tempo dat continu veranderen noodzakelijk is voor organisaties. Ook speelt de veranderende samenwerking in organisaties van verschillende generaties een rol. Ouder zijn betekent niet altijd meer ervaring en beter in het werk zijn. Generaties kunnen en moeten meer van elkaar leren. De noodzakelijke wendbaarheid van organisaties maakt ze steeds minder bestuurbaar vanuit (bijvoorbeeld) een centrale directie en met een voor iedereen werkbaar beleid met bijbehorende regels.

Om wend- en veranderbaar te kunnen zijn, moeten mensen in organisaties een zekere mate van autonomie hebben om hun werk zo te organiseren dat ze een goede balans kunnen vinden in het realiseren van doelen, helpen van collega's en klanten en hun eigen werkaanpak en tijdsindeling. In de beweging naar een meer wendbare organisatie, zullen leidinggevenden er onder andere ervoor moeten zorgen dat medewerkers meer zelforganiserend kunnen worden, maar ook dat bepaalde schotten in de organisatie verdwijnen. Dit vraagt een verandering van de rol van de leidinggevenden in de organisatie, een andere wijze van leidinggeven en een aangepast leiderschapsprofiel.  

De kwaliteit en rolinvulling van leidinggevenden is een cruciale factor. Maar alles valt of staat met de kwaliteit van de leidinggevenden. Veel organisaties ontplooien veel initiatieven om in het kader van organisatieontwikkeling medewerkers in beweging te krijgen, zonder de rol van het management daarbij kritisch te beoordelen. Wendbaarder worden kan naar onze mening alleen maar plaatsvinden als ook de managementstructuur en het managementprofiel stevig onder de loep worden genomen. Of dat minder, meer, ander of zelfs helemaal geen management vraagt zal per organisatie verschillen.

Training leiderschap voor vrouwen

Training leiderschap voor vrouwen

16 december 2019

Meer vrouwen in leidinggevende posities is niet zo maar een politiek thema. Vrouwelijke leidinggevenden versterken de diversiteit en daarmee de balans in de organisatie. Daarom is het belangrijk dat vrouwen hun kwaliteiten tonen als mens en leidinggevende. Om als persoon te groeien en jezelf te kunnen handhaven is het van belang dat je inzicht hebt in jouw unieke talenten en visie. In deze training staat je vrouwelijk leiderschap centraal. Wie je wilt zijn, wie je kunt zijn en wie je durft te zijn.

Lees hier PDF voor meer informatie.

 

Alle ballen in de lucht houden: we zijn er maar druk mee

12 november 2019

Iedereen is druk en moet veel ballen in de lucht houden. Zowel privé als zakelijk staat de agenda vol met “to do's”. Dat levert soms veel stress op. Het aantal burn-outs is de afgelopen jaren dan ook fors gestegen. Volgens cijfers van het CBS krijgt één op de zes tot zeven werknemers te maken met burn-outverschijnselen. Hoe komt het toch dat we allemaal zo druk zijn? En bovenal, hoe gaan we het tegen? Het artikel “Alle ballen in de lucht houden” gaat over prioriteiten stellen en keuzes maken op de werkvloer en wat je als organisatie kunt ondernemen in termen van HR beleid en instrumenten om medewerkers te helpen de (juiste) ballen in de lucht te houden.

Door Rosita Kornaat

Lees hier het artikel PDF

Groot denken, klein doen

25 september 2019

Het vergroten van het zelforganiserend vermogen

In gemeenteland (en daarbuiten) lopen de meningen sterk uiteen over het begrip zelforganisatie. Voor sommigen is het een heilig geloof, voor anderen een overdreven consultancyhype 'die in onze organisatie niet gaat werken'. Los van alle kretologie is een tendens zichtbaar die dit thema voor iedere gemeentelijke organisatie relevant maakt. Een pleidooi voor het vergroten van het zelforganiserend vermogen in de organisatie.


Door Bert Berghuis

Organisatie achter de transformatie

05 maart 2019

De transformatie is nog lang niet af. Op 7 november jl. vond bij de BARorganisatie daarom een 'keukentafelgesprek' plaats met managers van gemeenten. Hoe realiseert de gemeente samenwerking en sturing vanuit een integraler perspectief? De heilige graal is nog niet gevonden maar belangrijke praktijkinzichten zijn gedeeld.

Door Bert Berghuis en Rachida Moreira Figueiredo

Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking

20 december 2018

Meer ruimte voor de regio!

Gemeentelijke bestuurskracht en regionale daadkracht
In vrijwel iedere gemeente is de laatste jaren de term “bestuurskracht” wel gevallen. Rond dit begrip leven nogal wat interpretatieverschillen. In het (nog concept) nieuwe beleidskader herindeling (1) is dit begrip omschreven als “het vermogen van gemeenten om hun wettelijke en niet-wettelijke taken uit te voeren en daarvoor de benodigde maatschappelijke en bestuurlijke relaties aan te gaan”. Hiermee wordt bestuurskracht steeds meer een beoordeling van zowel maatschappelijke verbinding als regionale daadkracht. En dus iets waar gemeenten niet individueel over gaan.

Decentralisatie Sociaal Domein

Decentralisatie Sociaal Domein

31 oktober 2018

Na de transitie in het sociaal domein geven veel gemeentelijke organisaties aan nog maar aan het begin van de transformatie te staan. Om echt de lokale vruchten te kunnen plukken, de kosten in de hand te houden en de gewenste zorg en dienstverlening te leveren, is nog het nodige werk te verzetten. Veel organisatorische opgaven op het gebied van samenwerking en sturing liggen nog op het bordje van de managers in het sociaal domein.

Door Bert Berghuis en Rachida Moreira Figueiredo