Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking

20 december 2018

Gemeentelijke bestuurskracht en regionale daadkracht
In vrijwel iedere gemeente is de laatste jaren de term “bestuurskracht” wel gevallen. Rond dit begrip leven nogal wat interpretatieverschillen. In het (nog concept) nieuwe beleidskader herindeling (1) is dit begrip omschreven als “het vermogen van gemeenten om hun wettelijke en niet-wettelijke taken uit te voeren en daarvoor de benodigde maatschappelijke en bestuurlijke relaties aan te gaan”. Hiermee wordt bestuurskracht steeds meer een beoordeling van zowel maatschappelijke verbinding als regionale daadkracht. En dus iets waar gemeenten niet individueel over gaan.

Decentralisatie Sociaal Domein

Decentralisatie Sociaal Domein

31 oktober 2018

Na de transitie in het sociaal domein geven veel gemeentelijke organisaties aan nog maar aan het begin van de transformatie te staan. Om echt de lokale vruchten te kunnen plukken, de kosten in de hand te houden en de gewenste zorg en dienstverlening te leveren, is nog het nodige werk te verzetten. Veel organisatorische opgaven op het gebied van samenwerking en sturing liggen nog op het bordje van de managers in het sociaal domein.

Door Bert Berghuis en Rachida Moreira Figueiredo

Optimale flexibiliteit door beschrijven van bouwstenen

10 oktober 2018

Binnen organisaties is steeds meer behoefte aan flexibiliteit. De omgeving staat niet stil en voor organisaties is het belangrijk om in te kunnen spelen op de veranderingen die zich daarin voordoen. De behoefte die organisaties hebben om op een flexibele manier in te kunnen spelen op de omgeving waarin zij opereren, zien wij regelmatig terugkomen in ons werk. Middels diverse instrumenten willen wij het mogelijk maken voor organisaties om op een praktische manier in te kunnen spelen op de veranderingen die zij tegenkomen. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het ontwikkelen van functieprofielen en functieboeken.

Op weg naar meer zelfsturing: Een route vol belevenissen

Op weg naar meer zelfsturing: Een route vol belevenissen

20 september 2018

Steeds meer (inter-)gemeentelijke organisaties werken of willen gaan werken volgens het concept van zelfsturing. Dit was de reden voor BuitenhekPlus om hier in 2017 en 2018 nader praktijkonderzoek naar te verrichten. Aangevuld met onze eigen ervaringen in de adviespraktijk, hebben wij de succesfactoren en randvoorwaarden op weg naar meer zelfsturing gedestilleerd.

Door Marc van Venrooij, Rosita Kornaat en Angela Barendregt

Praktijkworsteling zelforganisatie en functie(waardering)

12 september 2018

Een veel gehoorde vraag is hoe principes als zelforganisatie en rollen zich verhouden tot 'starre' functiewaarderingssystematieken. BuitenhekPlus heeft deze zomer de opdracht verkregen om voor een gemeente onderzoek te doen naar welk fuwasysteem en bijbehorende HRM kaders het beste hun sturingsfilosofie van zelforganisatie ondersteunt. Alle opties worden hierin met betrokkenen verkend.

Is uw gemeentelijk functieloongebouw nog marktconform?

05 september 2018

Het afgelopen jaar wordt het steeds moeilijker, ook voor gemeenten, om op bepaalde posities nieuwe medewerkers te vinden. Een paar jaar geleden konden gemeenten nog profiteren van de grote uitstroom uit de private sector, zoals de bankensector. Nu is er op veel fronten concurrentie.  Een beloningsvergelijking met "het bedrijfsleven" is moeilijk te maken. De gemeente is zo divers dat het niet te vergelijken is met een bepaalde (markt)sector. Bovendien bieden gemeenten een onderscheidende propositie met maatschappelijk gedreven 'inhoudelijk' zinvol werk, een goed pensioen, werk-privé balans en (uitzicht op) vast contract. Toch willen gemeenten in elk geval niet achterblijven ten opzichte van vergelijkbare gemeente qua inwoners en kenmerken en vergelijkbare buurgemeenten.

Fusieproces Hoeksche Waard voorbode voor succesvolle en leuke gemeente?

09 juli 2018

De 5 gemeenten van het eiland Hoeksche Waard zijn verdeeld over de wenselijkheid van een gemeentelijke herindeling. Onder voorbehoud van besluitvorming in Tweede en Eerste Kamer is in januari 2018 toch gezamenlijk gestart met het ontwikkelen van de besturingsfilosofie, de hoofd- en detailstructuur, functieboek 1 en 2, het selectieproces en de voorbereiding op het plaatsingsproces. Binnen een half jaar zijn al deze 'producten' conform planning opgeleverd, resulterend in een definitief besluit van de stuurgroep met een positief advies van de BOR! Dit proces verliep ook nog eens opvallend soepel maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Wat waren de Hoeksche Waardse succesfactoren?