Dag beginselen van behoorlijk bestuur

Dag beginselen van behoorlijk bestuur

17 december 2020

Welkom goed werkgeverschap!

Met invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is een ander landschap betreden voor de rechtspositie van de ambtenaar. Een wijziging met nogal wat impact.

Vanaf 1 januari 2020 is de ambtenaar gelijkgeschakeld met de werknemer in het reguliere arbeidsrecht. Er zijn uitzonderingen. Met die uitzonderingen gaan wij u niet vermoeien. Wij staan kort stil bij de beginselen van behoorlijk bestuur die tot 1 januari 2020 ook betrekking hadden op de relatie tussen ambtenaar en werkgever.

Functiewaardering in de SW branche

Functiewaardering in de SW branche

29 oktober 2020

SW organisaties hebben vaak te maken met diverse CAO's en daarmee ook uiteenlopende arbeidsvoorwaarden, verschillende type functies en inschalingen. Afgelopen jaren hebben wij al een aantal SW organisaties mogen begeleiden met het omzetten van de 'ambtelijke' functies naar HR21. Een belangrijke groep blijft hierbij echter achterwege, namelijk de SW functies zelf. Afgelopen tijd hebben wij ons daarom verdiept in de SW branche en de functiewaardering, zodat we ook verbinding kunnen aanbrengen tussen de ambtelijke functies en SW functies en zijn we voor diverse organisaties gestart met het verzorgen van trainingen.

Wil je meer informatie over wat wij kunnen betekenen in functiewaardering voor SW organisaties, neem dan contact met ons op.

Digitaal werken

Digitaal werken

29 oktober 2020

Door COVID-19 is het digitaal werken in een stroomversnelling geraakt. Hoewel het thuis werken en op afstand vergaderen bij ons al heel gewoon was, merken wij dat de tijd van 'het op en neer rijden naar de andere kant van het land voor een uurtje overleg', nu wel echt voorbij is. Daar waar in het begin van de lockdown veel afspraken werden geannuleerd of verschoven, dringt nu het besef door dat dit een situatie is waar we voorlopig nog niet vanaf zijn en dat digitaal werken zo ook zijn voordelen heeft. In eerste instantie werd er huiverig aangekeken tegen digitale afspraken of waren systemen er nog niet op ingericht. Inmiddels merken we steeds meer dat digitaal werken en overleggen bij onze klanten het nieuwe 'normaal' wordt. De afgelopen maanden hebben wij dan ook al een aantal mooie trajecten digitaal mogen begeleiden met positieve effecten en een goede afronding tot gevolg. Van de kleinere functiewaarderingsvragen tot grotere trajecten, voorlichtingen en trainingen, er is overal wel een mouw aan te passen om alles in goede banen te leiden om zo kwaliteit en maatwerk te blijven waarborgen. Meer informatie over hoe wij digitaal iets kunnen betekenen voor uw organisatie, zoek dan gerust contact.

RATO-PRO - de RAnkingTOol in een nieuw moderner jasje

RATO-PRO - de RAnkingTOol in een nieuw moderner jasje

29 oktober 2020

Al meer dan 15 jaar geleden heeft BuitenhekPlus het functiewaarderingssysteem RATO (RankingTool) geintroduceerd. Eerst voor de lokale overheid, maar later ook voor profit-organisaties. RATO is een moderne fucntiewaarderingstool die verschillende voordelen heeft ten opzichte van meer gedateerde functiewaarderingsmethodieken. Zo houdt RATO meer rekening met competenties en vaardigheden die vanuit de functie benodigd zijn. Inmiddels heeft RATO een groot marktaandeel bereikt en ligt het systeem aan de basis voor HR21, het functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten. Recentelijk heeft RATO een update ondergaan, zodat het systeem blijft aansluiten bij de ontwikkelingen en wensen in de markt. Deze verdere doorontwikkeling heeft geleid tot RATO-PRO. RATO-PRO is de nieuwste SaaS-versie van RATO en biedt, naast een aantal inhoudelijke updates en moderniseringen, de mogelijkheid voor klanten om het systeem in eigen beheer online toe te passen. RATO-PRO biedt onder meer de optie om functies, competentie- en/of kwaliteitsprofielen en resultaatbeschrijvingen integraal te beheren en toegankelijk te maken voor de organisatie. Meer weten over RATO-PRO en de voordelen van dit systeem, neem gerust contact met ons op!

HR21 in de sector Openbare bibliotheken en Kunsteducatie

HR21 in de sector Openbare bibliotheken en Kunsteducatie

29 oktober 2020

Afgelopen weken is er door de leden van de VOB (Vereniging van Openbare Bibliotheken) gestemd over het principebesluit van de gezamenlijke cao-partijen Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie om HR21 in te zetten als gezamenlijk fuwa-systeem voor de gehele branche. 43 van de 48 leden die hun stem uitbrachten, stemden vóór HR21 en daarmee wordt HR21 geïmplementeerd als het fuwa-systeem voor de openbare bibliotheken. Het uitgangspunt is dat er een eigentijds systeem komt met meer eenheid in de functieprofielen. BuitenhekPlus gaat in samenwerking met Leeuwendaal starten met het sectorspecifiek maken van HR21 voor de branche. Daarna kan HR21 bij alle openbare bibliotheken en centra voor kunsteducatie worden geïmplementeerd.

De geschillencommissie nieuwe stijl

De geschillencommissie nieuwe stijl

29 oktober 2020

Met de overgang naar de CAO heeft ook de geschillencommissie zijn intrede gedaan. Deze commissie is ingesteld om bij een geschil tussen werknemer en werkgever te bemiddelen en- als deze bemiddeling geen resultaat heeft- een oplossing voor het geschil te geven. De geschillen kunnen voortvloeien uit de toepassing van een functiewaarderingssysteem, de uitvoering van een van werk naar werk-traject, de uitwerking van een sociaal plan en eventuele andere door de werkgever te benoemen onderwerpen.

Benchmark conversietabel middelgrote gemeenten

Benchmark conversietabel middelgrote gemeenten

29 oktober 2020

Recent hebben we een bureauanalyse verricht op de groep van ruim 50 middelgrote gemeenten tussen 50000-100000 inwoners naar het gebruik van tussenschalen 10a en 11a. Ons onderzoek laat zien dat tussenschalen relatief weinig voorkomen bij middelgrote gemeenten en dat het effect nog sterker is in combinatie met invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21 en in combinatie met “nieuwbouw” van het functiehuis, bijvoorbeeld als gevolg van een gemeentelijke fusie.

Coachsessies de veerkracht factoren

Coachsessies de veerkracht factoren

17 september 2020

Maakt het idee om terug naar kantoor te gaan je angstig? Of benauwd het je? Maak dan nu tijd voor jezelf en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik help je graag om concrete stappen te zetten. Op basis van je persoonlijk Insights Discovery profiel gaan we aan de slag. Welke mindset heb je? Hoe ontwikkel je veerkracht? Welke factoren spelen hierbij een rol? Welke is voor jou het meest belangrijk om aan te werken om een positieve impact op je werk en je leven te hebben.