Afscheid nemen is nooit makkelijk...

11 July 2023

Geachte relatie,

Bijna 30 jaar heb ik BuitenhekPlus met veel plezier en avontuur op de kaart gezet en geleid. In het publieke domein maar ook daarbuiten heeft het bedrijf naam gemaakt en is het niet meer weg te denken in de wereld van organisatie-advies, beloningsmanagement en HR. Uit het oogpunt van continuïteit is voor mij het moment aangebroken om na te denken over opvolging en het stokje door te geven. Per 1 juli jl. heb ik de aandelen van BuitenhekPlus overgedragen aan Leeuwendaal Advies. Een partner waarmee wij, zoals waarschijnlijk bekend, al bijna 15 jaar intensief en succesvol samenwerken op het gebied van met name beloningsmanagement (HR21). Deze overgang borgt dat zowel voor het personeel van BuitenhekPlus, als voor de klanten en contractpartners dat we de kwaliteit, aandacht en professionele ontwikkeling kunnen bieden die u van ons gewend bent. BuitenhekPlus blijft tezamen met Leeuwendaal en RheiGroup BV (via de VOFHR21) leverancier van HR21. Dat maakt dat deze fusie met Leeuwendaal voor mij een logische en vertrouwde keuze is.

Afscheid nemen is nooit makkelijk...

Dat betekent ook dat de dienstverlening en de contracten doorlopen en de contacten tussen u en de medewerkers van BuitenhekPlus gewoon voortgang kunnen vinden. Mailadressen en telefoonnummers blijven ongewijzigd en ook het secretariaat is en blijft gewoon bereikbaar. Het enige dat op korte termijn verandert is dat ik geen aandeelhouder meer ben. De werkverdeling en aansturing van het team wordt ondergebracht bij het team Organiseren van Leeuwendaal dat onder leiding staat van Ramon van Oppen. De komende maanden ben ik nog beschikbaar om de overgang te begeleiden. Dat betekent dat u nog wel van mij hoort. Toch wil ik u op dit moment alvast bedanken voor het vertrouwen dat u altijd heeft gehad in BuitenhekPlus. Ik hoop en verwacht dat deze band en verbondenheid naadloos gecontinueerd kan worden met mijn rechtsopvolger. 

Met vriendelijke groet,

Eddy Buitenhek, Directeur