Aftellen naar de dag van de OR-verkiezingen

11 februari 2020

11 maart 2020 staat in het teken van de landelijke verkiezingen van ondernemingsraden bij gemeenten. Heeft u medewerkersparticipatie hoog in het vaandel, omdat in deze tijd van organisatieontwikkelingen aanpassingen in de organisatie moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak? 

Aftellen naar de dag van de OR-verkiezingen

Het goed functioneren van de organisatie is niet uitsluitend en alleen een zaak van de WOR bestuurder, maar ook van de ondernemingsleiding, P&O en de werknemers dus ook van de ondernemingsraad.  De druk op ondernemingsraden wordt steeds groter door allerhande wijzigingen in de publieke context van de gemeentelijke organisatie. Of het nu gaat om de gevolgen van de omgevingswet, verdergaande digitalisering, of nieuwe concepten van dienstverlening. Allemaal onderwerpen die de organisatie raken en op de agenda komen van P&O, bestuurder en OR.

Ervaring en onderzoek leert dat het vroegtijdig betrekken van de ondernemingsraad vruchten afwerpt, maar......bij veel ondernemingsraden leeft nog onvrede over de mate van invloed, vooral op strategisch niveau. Door het vroegtijdig betrekken van de ondernemingsraad van proces naar inhoud kan een bijdrage worden geleverd aan een krachtige ondernemingsraad.

Nu het aftellen is begonnen in de aanloop naar de verkiezingen is ook voor WOR bestuurder en HR professional het moment aangebroken om invloed te hebben op het positioneren van een krachtige OR. Een OR die voldoende representatief is en kan rekenen op aansluiting op de achterban. Wat kunt u inzetten om van de verkiezingen een succes te maken? Wat kunt u bijdragen om medezeggenschap effectief in te zetten?

Interesse in onze dienstverlening op dit onderwerp? Neem contact op via ons secretariaat of vul een contactformulier in op onze website www.buitenhekplus.nl.  Regelt u de koffie, dan nemen wij de inspiratie mee voor een goed gesprek.