Branchestandaard gemeentelijke watertaken

08 June 2021

Zeer recentelijk is de Branchestandaard gemeentelijke watertaken gelanceerd, ontwikkeld door Stichting RIONED. In deze standaard staat welke kennis en competenties nodig zijn in welke rol voor uitvoering van de gemeentelijke watertaken. De omschreven rollen zijn gekoppeld aan de normfuncties en competenties vanuit HR21. De branchestandaard en bijbehorende producten bieden inzichten en oplossingsrichtingen voor de uitvoering van het stedelijk waterbeheer en de personeelszorg.

Branchestandaard gemeentelijke watertaken

Hoofdrollen, HR21-normfuncties en competenties
Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer. Op basis van de ervaringen van de gemeenten onderscheidt Stichting RIONED vier hoofdrollen voor de uitvoering van het stedelijk waterbeheer: beleidsmedewerker, beheerder, gegevensbeheerder en ontwerper. Omdat HR21 binnen gemeenten het meest gebruikte systeem is voor de beschrijving en waardering van functies, heeft Stichting RIONED de leveranciers (BuitenhekPlus en Leeuwendaal) van dit model gevraagd welke normfuncties en competenties vanuit HR21 bij de hoofdrollen in het stedelijk waterbeheer horen. De toelichting (van de leveranciers HR21) geeft aan dat verschillende normfuncties in aanmerking komen gelet op de omstandigheden en behoeften van de gemeente. De Branchestandaard gemeentelijke watertaken helpt u de HR21-normfuncties te selecteren die passen bij uw functies op het gebied van stedelijk waterbeheer.

Branchestandaard-organisatiescan
Wilt u inzichtelijk maken welke kennis en competenties binnen uw gemeente aanwezig zijn en welke niet? Maak dan gebruik van de Branchestandaard organisatiescan. Dit is een kwalitatieve personeelsanalyse die u desgewenst kunt aanvullen met een kwantitatieve onderbouwing. Het onderbouwd adviesrapport biedt punten waarop het team als geheel en medewerkers persoonlijk kunnen verbeteren en biedt inzicht waar personeelstekort kan ontstaan. Uitvoering kan binnen één gemeente maar ook binnen een samenwerkingsverband. Al bijna 150 gemeenten hebben hiervan gebruik gemaakt.

Meer informatie
De Branchestandaard gemeentelijke watertaken en alle informatie over de standaard vindt u op www.riool.net/branchestandaard.

Rioned hoopt u met de Branchestandaard gemeentelijke watertaken en bijbehorende producten handvatten te bieden bij bijvoorbeeld het opstellen van functieprofielen, maar ook bij vragen vanuit stedelijk water professionals. Uw collega's van stedelijk waterbeheer / rioleringszorg hebben wij uiteraard ook op de hoogte gebracht.

De Branchestandaard zal meegroeien met de ontwikkelingen en behoeften. Daarom blijft de Stichting zeer geïnteresseerd in uw ervaringen en suggesties. Hiervoor kunt u rechtstreeks  contact opnemen met Rob Hermans, programmamanager Stichting RIONED, rob.hermans@rioned.org. Natuurlijk kunt u ook voor vragen bij hem terecht.