Dag beginselen van behoorlijk bestuur

17 december 2020

Welkom goed werkgeverschap!

Met invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is een ander landschap betreden voor de rechtspositie van de ambtenaar. Een wijziging met nogal wat impact.

Vanaf 1 januari 2020 is de ambtenaar gelijkgeschakeld met de werknemer in het reguliere arbeidsrecht. Er zijn uitzonderingen. Met die uitzonderingen gaan wij u niet vermoeien. Wij staan kort stil bij de beginselen van behoorlijk bestuur die tot 1 januari 2020 ook betrekking hadden op de relatie tussen ambtenaar en werkgever.

Dag beginselen van behoorlijk bestuur

Deze beginselen komen u ongetwijfeld bekend voor. In onze adviespraktijk horen wij nog regelmatig een zucht van verlichting bij P&O. De overgang in het kader van WNRA maakt de besluitvorming en bekendmaking stukken eenvoudiger. Geen uitgebreide motivering meer bij een besluit.

Schijn bedriegt! Ja, dag beginselen van behoorlijk bestuur, maar welkom goed werkgeverschap!

Op grond van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn werkgever maar ook werknemer gehouden aan goed werkgever- en werknemerschap. Van eenzijdigheid naar wederkerigheid. Veel van de beginselen van behoorlijk bestuur komen terug in hiervoor genoemd artikel uit het BW.

Ook de werknemer dient zich als een goed werknemer te gedragen ten opzichte van zijn werkgever. De werknemer dient niet allen oog te hebben voor zijn eigen belang, maar het belang van de werkgever mee te wegen.  Goed werknemerschap is qua norm echter niet zo strikt als het goed werkgeverschap. Reden hiervoor is dat een werknemer veel afhankelijker is van een werkgever dan andersom en er daarom aan de werkgever strengere eisen gesteld kunnen worden. Ook vóór 1 januari 2020 was dit de praktijk. Wellicht niets nieuws onder de zon, maar artikel 7:611 van het BW legt wel expliciet een relatie met goed werknemerschap.

Goed werkgever en werknemerschap | Artikel 7:611 BW
De werkgever en werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Boven op deze arbeidsrechtelijke bepaling van artikel 7:611 BW geldt voor de werknemer die valt onder de Cao- gemeenten integriteit als belangrijke kernwaarde.

Wij staan u graag bij, bij het afwegen van belangen. Dit kan zijn bij individuele of collectieve casuïstiek of bij het organiseren van kennissessies rondom goed werkgeverschap. Hierbij ligt nadrukkelijk ook een verantwoordelijkheid bij de werknemer.

Het reguliere arbeidsrecht kent zijn eigen voetangels en klemmen. We leiden u graag ongehavend door het gewijzigde landschap bij toepassing van het reguliere arbeidsrecht.

Buitenhekplus is uw partner op het uitgebreide terrein van HR!