Dag van de Veiligheidsregio's: "Doen is het nieuwe denken!",

23 juni 2015

"Doen is het nieuwe denken!" aldus Stephan Wevers van Brandweer Twente op de Dag van de Veiligheidsregio's op 19 maart jl. gehouden op de Risk Factory. Hiermee bedoelde hij dat organisaties steeds meer ruimte moeten geven aan concrete initiatieven op de werkvloer voor verbeterprojecten en innovaties. Leidinggevenden, bij uitstek de directie, treedt daarbij faciliterend op richting de professionals. Een omslag binnen veiligheidsregio's die gaande is ten opzichte van de vroegere command & control en regelgerichte cultuur van de brandweerorganisaties. De locatie van de Dag van de Veiligheidsregio's is daar een mooi exponent van. De Risk Factory is een multidisciplinair veiligheidseducatiecentrum op het voormalig vliegveld Twente. Professionals hebben dit zelf opgezet, van onderop. Ze zijn het gewoon gaan doen. Geen business case richting bestuur maar een pragmatische insteek met snel geboekte zichtbare resultaten die het enthousiasme verder aanwakkerden. Geïnspireerd door het succes in Engeland zijn de verschillende professionals met enorme bevlogenheid de Risk Factory in de Twente Safety Campus gaan opzetten. De Risk Factory is inmiddels uniek in z'n soort op het Europese vasteland. De Risk Factory levert een echte veiligheidsexperience op voor basisschoolleerlingen die "Safety Hero's worden. Wetenschappelijk is aangetoond dat het risicobewustzijn onder de basisschoolleerlingen door deze experience ten opzichte van klassiekere preventiemaatregelen is vergroot. Andere maatschappelijke organisaties haken nu ook aan om de Risk Factory voor hun doeleinden te benutten. Een sneeuwbaleffect dus. Just do it!

Dat het werkt merk ik aan mijn zoontje. Die loopt al trots als Safety Hero rond met alleen nog maar papa's gadgets (veiligheidslampje, hesje etc.) van de Risk Factory, na een dagje congresbezoek van papa;).

Tijdens de Dag van de Veiligheidsregio's kwam dezelfde bottom-up boodschap vanuit onverwachte hoek. Generaal Gino van der Voet van de Landmacht vertelde dat zelfs Defensie veel meer werkt met kleine autonome teams. Zo zijn bij de start van de Afghanistan-missie in onbekend terrein vanuit de frontlinie door teams lokale best practices ontwikkeld en gedeeld. Dat noemt de generaal kortcyclisch innoveren. Dus ook bij Defensie gaat het niet allemaal top-down. De omgeving is daarvoor te dynamisch. Wat dat betreft zijn de ontwikkelingen in het leger, als een oervorm van een Organisatie, exemplarisch voor eigentijdse organisaties. Wendbaarheid is dé (onderliggende) veranderopgave van (overheids)organisaties. Er zijn verschillende structurele en culturele condities voor een Wendbare Overheid (Mierop, 2011): modulaire samenwerkende organisatie-eenheden, doorlaatbare grenzen (ketensamenwerking), platte organisatie, horizontaal samenwerkingsgerichte cultuur (wederzijdse aanpassing i.p.v. alles via de hiërarchie), gezamenlijke strategische intentie (strategie op hoofdlijnen die daadwerkelijk richting geeft aan handelen), situationeel bewustzijn (ook wel omgevingsgerichtheid), eenvoudig planning- en beheersysteem, (verantwoord) ondernemersschap van de ambtenaar in interactie met de omgeving (rekening houdend met strategische intentie van de organisatie), prestatiegericht gedrag (intrinsiek gemotiveerde 'spontane' resultaatgerichtheid), mentale flexibiliteit (waaronder van buiten naar binnen denken versus verkokerd denken), externe oriëntatie (vroegtijdig herkennen van ontwikkelingen) en last but not least: leiderschap (als dragers van gewenste cultuur).

Uiteraard hangt alles met elkaar samen. Je kan niet het één doen en het ander laten. Als Defensie van een 'mechanisch' naar een 'organisch regime' over kan gaan, kunt u het dan ook? Veel inspiratie gewenst en niet te lang overpeizen….