Een nieuwe OR, een ander geluid?

10 maart 2020

De verkiezingen voor een nieuwe OR zijn achter de rug en een nieuwe OR treedt aan. De voorzitter van de OR staat voor de uitdaging om eenheid te smeden en nieuwkomers vertrouwd te maken met (basis)kennis over de WOR. De bestuurder in de zin van de WOR moet een nieuwe relatie gaan opbouwen en P&O moet investeren in samenwerking met een gewijzigde OR. Kortom werk aan de winkel.

Een nieuwe OR, een ander geluid?

Buitenhekplus is niet alleen thuis in de wereld van het lokale bestuur, maar ook in de wereld van de medezeggenschap. Meerdere Ondernemingsraden hebben we al mogen begeleiden tijdens een training of bijgestaan in advies- of instemmingsprocedures. Vanuit onze adviespraktijk in combinatie met verschillende trainingen ondersteunen wij zowel ondernemingsraden als bestuurders bij het effectief inzetten van medezeggenschap.  Als u medewerkersparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, omdat organisatieontwikkelingen en aanpassingen in de organisatie moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak dan wordt een effectief overleg alleen maar belangrijker.  

Als bestuurder en OR bereik je samen zoveel meer, dus waarom moeilijk doen als het samen beter kan? Een goede samenwerking vereist kennismaking, vertrouwen, afstemming over rollen en verwachtingen en een gemeenschappelijke agenda. Hoe bereik je dat? Door de dialoog aan te gaan. Ervaring en onderzoek leert dat het vroegtijdig betrekken van de OR vruchten afwerpt voor alle partijen. “It takes two to tango.”

Actuele thema's waarmee WOR-bestuurder en OR worden geconfronteerd zijn onder andere: duurzame inzetbaarheid, wendbaarheid, flexibilisering, zelfsturing, fusie of samenwerking. Daarmee neemt ook de druk toe om tijdig met elkaar het gesprek aan te gaan.

Wij verstaan de kunst om verbindingen te leggen. Ons aanbod op het terrein van medezeggenschap kent verschillende vormen. Variërend van een dagdeel/eendaagse training om een gezamenlijke agenda te bepalen tussen OR en bestuurder, kennismaking OR en rolneming OR tot een meerdaagse training OR over (basis)kennis en agendasetting met bestuurder. Ons aanbod stemmen wij af op uw vraag en wensen.

Interesse in onze dienstverlening op dit onderwerp? Neem contact op via ons secretariaat of vul een contactformulier in op onze website www.buitenhekplus.nl.