Exit mediation

19 April 2022

Ze komen helaas voor. Situaties waarin werkgever en werknemer niet meer dezelfde taal spreken Het kan met van alles te maken hebben, zoals onenigheid met de leidinggevende, een verschillend perspectief op functie of prestatie of een slechte werkrelatie met een collega. Het kan leiden tot buitensluiting tijdens after-work-events of in het slechtste geval zelfs burn-outs.

Exit mediation

Soms ziet een werkgever dat er zaken niet goed gaan, niet lekker lopen. Maar niet altijd is de oorzaak helder. Een werknemer kan jarenlang goed gefunctioneerd hebben om soms ineens in een neerwaartse spiraal te komen. Zowel voor werkgever als werknemer leveren dit soort situaties stress, negatieve energie en vermindering van productiviteit op. In dit soort situaties is communicatie de sleutel. Door het stil te houden, is de kans groot dat de situatie verergert. Door het op tafel te leggen, wordt het bespreekbaar. Het bespreekbaar maken van een probleem leidt tot inzicht en oplossingen. Het kan spannend zijn dit met elkaar te doen. Daarbij kan het fijn zijn als er een neutrale en opgeleide gespreksbegeleider bij aanwezig is: de mediator.

In beginsel is mediation gericht op relatiebehoud. Twee partijen hebben belangen bij het voortzetten van de relatie. Dit is anders dan wanneer er een strijd is ontstaan en beide partijen standpunten tegenover hebben ingenomen. In het tweede geval is er soms al te veel gebeurd. De escalatieladder is al aardig beklommen. Wanneer er echter een wil of wens is, kan de-escalatie ook dan nog. Wel moeten beide partijen dit willen en zich hiervoor willen inspannen.

Mediation kent ook een afgeleide variant. Deze variant ligt tussen belangen en standpunten. Het is eigenlijk nooit wenselijk om de weg naar de rechter af te leggen, maar een oplossing die leidt tot relatiebehoud, kan soms een gepasseerd station zijn.

Neem het voorbeeld waarbij een werkgever en werknemer hun arbeidsrelatie willen beëindigen, omdat er een onwerkbare situatie is ontstaan. De samenwerking is niet meer vruchtbaar en het vertrouwen is al opgezegd. Er is mogelijk al een onoverbrugbaar verschil in inzicht is ontstaan, hoe de functie dient te worden uitgevoerd. Het kan ook zijn dat terugkeer op de werkvloer, na een periode van arbeidsongeschiktheid, niet meer wenselijk is. Hierbij is altijd van belang dat een werknemer hersteld is, of dit in de nabije toekomst zal zijn. In deze situatie wordt dan besloten dat de werkgever en werknemer via een beëindigingsvoorstel, of vaststellingsovereenkomst, uit elkaar gaan. De gesprekken hiertoe kunnen vlot verlopen als partijen een gezamenlijk inzicht delen hoe eruit te komen. Exit-mediation kan in dit geval leiden tot ontslag met wederzijds goedvinden.

Een mediator betrekken kan een grote stap zijn, maar dit hoeft niet. Tijdens een eerste oriënterend gesprek kan een enorme last van partijen afvallen, waarbij weer perspectief ontstaat op een nieuwe toekomst. Uiteindelijk werkt het zelfs kostenbesparend, want een onwerkbare situatie laten voortslepen kost ook geld, naast een enorme berg aan energie. Tijdens mediation is geen emotie te veel en geen wens te gek.

Als arbeidsrechtjurist en - mediator, ben ik aangesloten bij Hello Mediator en vindbaar op pas@buitenhekplus.nl of tepaslegal.nl (info@tepaslegal.nl). Neem gerust contact op.