HR21 in de sector Openbare bibliotheken en Kunsteducatie

29 oktober 2020

Afgelopen weken is er door de leden van de VOB (Vereniging van Openbare Bibliotheken) gestemd over het principebesluit van de gezamenlijke cao-partijen Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie om HR21 in te zetten als gezamenlijk fuwa-systeem voor de gehele branche. 43 van de 48 leden die hun stem uitbrachten, stemden vóór HR21 en daarmee wordt HR21 geïmplementeerd als het fuwa-systeem voor de openbare bibliotheken. Het uitgangspunt is dat er een eigentijds systeem komt met meer eenheid in de functieprofielen. BuitenhekPlus gaat in samenwerking met Leeuwendaal starten met het sectorspecifiek maken van HR21 voor de branche. Daarna kan HR21 bij alle openbare bibliotheken en centra voor kunsteducatie worden geïmplementeerd.

HR21 in de sector Openbare bibliotheken en Kunsteducatie