Macht versus invloed

In een organisatie speelt macht altijd een rol, maar wat verstaan we eigenlijk onder macht? Macht heeft taalkundig veel betekenissen. Zoals we hier over macht spreken hebben we het over het vermogen om het gedrag van anderen te sturen. Iedereen heeft macht: we realiseren ons dat alleen niet vaak genoeg. Macht is relatief en situationeel gebonden. Met andere woorden: hoe machtig je bent, is afhankelijk van de situatie en van degene met wie je jezelf vergelijkt.

Macht versus invloed

Macht en invloed worden nog wel eens met elkaar verward. Invloed en macht zijn twee verschillende dingen. Wie machtig is, kan het gedrag van mensen direct sturen. Althans: het gedrag van mensen over wie hij die macht kan uitoefenen. Invloed is minder direct. Wie invloed heeft op iemand kan niet direct iemands gedrag sturen, maar wel iemands mening veranderen. En omdat je mening grotendeels je gedrag regelt, betekent invloed vaak ook macht. Wie iets doet omdat het moet, steekt in die arbeid minder energie en liefde dan wie iets doet omdat hij dat zelf wil. Invloed heeft dus meer impact.