Nieuwe vorm HR21 terugkomdag

16 juni 2020

De terugkomdag HR21 heeft als doel om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Op dit moment neemt iedere vakbekwaam toepasser één keer in de anderhalf jaar deel aan de terugkomdag en maakt een toets deel uit van de terugkomdag. Dit gaat veranderen. Vanaf september 2020 wordt de terugkomdag in een nieuwe vorm aangeboden.

Nieuwe vorm HR21 terugkomdag

Wat verandert er?

  1. Iedere vakbekwaam toepasser is, eens in de anderhalf jaar, verplicht aan drie terugkomdagen deel te nemen. Daarna is er geen verplichting meer tot het volgen van terugkomdagen, maar kan wel altijd op vrijwillige basis worden deelgenomen.
  2. De toets is alleen nog voor deelnemers aan de tweede terugkomdag verplicht. Zes weken voor de terugkomdag ontvang je een link en heb je twee weken de tijd om de toets te maken. De toets duurt 30-45 minuten. Het resultaat van de toets wordt telefonisch teruggekoppeld aan de deelnemer. Desgewenst mogen ook deelnemers aan de eerste en derde terugkomdag de toets vooraf maken. Er zijn geen consequenties aan het resultaat van de toets verbonden, de toets is vooral om te zien waar nog leerpunten zijn over HR21.
  3. De terugkomdag duurt een dagdeel en wordt aangeboden via videobellen. Er is tevens de mogelijkheid om de terugkomdag op locatie in Amersfoort te volgen.

De vakbekwaam toepassers die nog geen drie terugkomdagen hebben bijgewoond ontvangen een uitnodiging voor de terugkomdag. Als je vrijwillig deel wilt nemen aan een terugkomdag, dan kun je je opgeven bij het HR21 secretariaat (secretariaat@hr21.nl).

Verbetering gebruikersvriendelijkheid HR21 

De afgelopen maanden is er achter de schermen druk gewerkt om de gebruikersvriendelijkheid van HR21 te verbeteren. Wat gaat er veranderen?

Ten eerste wordt het vullen van de webapplicatie veel eenvoudiger. Een Excel met functies zet je met '1 druk op de knop' in het systeem. Dat betekent dat er minder handelingen nodig zijn om het systeem te vullen en te zorgen dat de indelingslijsten altijd up to date zijn. Ook veranderingen in je organisatie en onderhoud aan het functiegebouw (nieuwe indelingen) kunnen op die manier heel eenvoudig in HR21 worden gezet. Deze vereenvoudiging zorgt ervoor dat niet alleen de status quo van overzichten (normfuncties en indelingen) altijd bij is, maar is tevens een belangrijke verbetering voor de actualiteit van de benchmarkfunctie. Het delen van informatie met je collega P&O-ers wint hiermee aan waarde.

Ten tweede zal ook het zoeken in de benchmark intuïtiever worden. Met de juiste zoekterm krijg je gemakkelijk te zien waar een functie bij je buurgemeente op ingedeeld is.

Deze zomer vragen we ook alle organisaties die HR21 niet of niet volledig hebben gevuld om het systeem bij te werken of ons de laatste indelingslijsten te verstrekken, zodat we kunnen zorgen dat HR21 weer helemaal actueel is.

Heb je hier vragen over, of kun je hulp gebruiken, neem dan contact op.