Omgevingswet en organisatieverandering

28 november 2019

De introductie van de Omgevingswet laat op zich wachten, maar zal toch echt binnen afzienbare tijd zijn beslag krijgen. Een recente inventarisatie door Binnenlands Bestuur liet zien dat het aantal organisaties dat in de voorbereiding op schema ligt zelfs is gedaald.

Door sommige deskundigen wordt de nieuwe Omgevingswet wel “de grootste staatsrechtelijke verandering sinds Thorbecke” genoemd. Zonder verder in te gaan op de enorme bundeling van wet- en regelgeving die binnen het fysiek en ruimtelijk domein zal moeten plaatsvinden, betekent de Omgevingswet met name een andere manier van werken en organiseren binnen organisaties die verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de regelgeving. Gemeenten zullen hierbij een belangrijke rol moeten vervullen, zoals zij dat ook, tot nu toe met wisselend succes, bij de transitie van de drie decentralisaties in het sociaal domein hebben gedaan.

 

Omgevingswet en organisatieverandering

De introductie van de Omgevingswet raakt direct de rolneming en werkwijzen van de betrokken organisaties. Ruimtelijke plannen, vergunningaanvragen en aanverwante zaken zullen niet meer vanuit het “nee, tenzij”, maar vanuit het “ja, mits”-principe moeten worden beoordeeld. Dat vraagt wat van betrokkenen. Nu zijn veel organisaties allang bezig in de wijze van werken een omslag te realiseren naar meer integraliteit, wendbaarheid, opgavengericht werken en meer van buiten naar binnen te gaan werken. De Omgevingswet kan daarbij als praktijkvoorbeeld dienen voor de andere manier van werken binnen de organisatie en ook met de omgeving. Andersom kan de introductie van de Omgevingswet ook als een hefboom voor een bredere organisatieverandering worden gebruikt. 

Op 11 december organiseert BuitenhekPlus in Huizen een workshop voor organisaties die betrokken zijn bij de introductie van de Omgevingswet (gemeenten, omgevingsdiensten, provincie, veiligheidsregio). In die workshop gaan we de verbinding leggen tussen de inhoudelijke thematiek (veelal rol van programmamanagers) en de organisatorische context (verantwoordelijkheid van managers en hrm).

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden.

https://www.buitenhekplus.nl/agenda/workshop-omgevingswet-als-aanjager-voor-organisatieverandering-431