Onderweg naar een wendbare organisatie

28 November 2016

Wendbaarheid is een leidend thema in de ontwikkeling van  lokale overheidsorganisaties. Veranderingen in de samenleving volgen elkaar sneller op en dwingen de overheid om daar op in te spelen. Aanpassingsvermogen en resultaatgerichte slagvaardigheid dus. Maar waar ligt de grens tussen noodzaak en hype? Tussen symptoombestrijding en bestendige verbetering? En waar en in welk tempo zijn veranderingen noodzakelijk? Streven naar wendbaarheid betekent bezinning. Het vraagt om reflectie op de sterke en zwakke punten van uw organisatie. Om daarvandaan bewuste stappen vooruit te zetten vanuit de context en behoefte van uw organisatie.

Waarom wendbaarheid?
 • Complexere, nieuw taken (decentralisaties) en druk op beschikbare middelen.
 • Veranderende wetgeving (zoals omgevingswet) die andere rol en werkwijze vraagt; van regels toepassen naar oplossingsgericht maatwerk.
 • Mondige burger en maatschappelijke wens tot deregulering.
 • Groeiende behoefte aan een dienstverlenende 'andere' overheid.
 • Veranderende relatie tussen overheid, burgers en bedrijven; van regulerend naar faciliterend en regisserend.
 • Digitalisering en informatisering; verschuiving naar hoogwaardig technische oplossingen.
 • Veranderende samenstelling van de arbeidsmarkt; behoefte aan mobiliteit en ontwikkeling.De route naar wendbaarheid loopt per organisatie anders. De condities voor wendbaarheid gelden overal maar de kenmerken en ontwikkelingsfasen waarin gemeentelijke organisaties zich bevinden kunnen verschillen. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld:

 • de organisatiecultuur;
 • de omvang van de organisatie;
 • actuele ontwikkelingen (fusie, samenwerking, interne veranderingen);
 • de impact van omgevingsfactoren.

Tijdens een drietal ronde tafels hebben we de condities voor wendbaarheid en praktijkcases van diverse organisaties met elkaar vergeleken. In samenwerking met Roy Mierop (gepromoveerd op het onderwerp "Organisatorische condities voor een wendbare overheid") bieden wij ook uw organisatie graag de mogelijkheid om dieper op dit thema in te zoomen. Uiteraard is voor ons uw praktijksituatie leidend. In een vrijblijvende intake gaan we graag met u in gesprek over uw ontwikkelfase en behoefte.

Condities(bron RGMierop Consulting)

Ontwikkelingsfase Kenmerkende vragen Voorbeelden type advies
Verkennen Wat willen we?
Hoe willen we dat tot stand brengen?
Wat moeten we daarvoor doen?
Tafelhoek gesprekken
Ontdekkingsworkshop
Starten Hoe staan we ervoor?
Waar beginnen we mee?
Tafelhoek gesprekken
Wendbaarheidsscan
Doorvoeren Zijn we op de goede weg?
Hoe kunnen we probleem X oplossen?
Hoe kunnen we verandering Y doorvoeren?
Tafelhoek gesprekken
Evaluatie
Trouble shooting
Plan van aanpak
Advies (HRM)
Begeleiding (HRM)

 

Meer weten?
Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met:
Bert Berghuis: 06-10724011 berghuis@buitenhekplus.nl of
Eddy Buitenhek: 06-51416033 buitenhek@buitenhekplus.nl
Roy Mierop: 06-53377058 r.mierop@upcmail.nl

Een afspraak maken via ons secretariaat is uiteraard altijd mogelijk.
Hiervoor kunt u bellen naar 033-2454945 of een e-mail sturen naar: info@buitenhekplus.nl.