Optimale flexibiliteit door beschrijven van bouwstenen

10 oktober 2018

Binnen organisaties is steeds meer behoefte aan flexibiliteit. De omgeving staat niet stil en voor organisaties is het belangrijk om in te kunnen spelen op de veranderingen die zich daarin voordoen. De behoefte die organisaties hebben om op een flexibele manier in te kunnen spelen op de omgeving waarin zij opereren, zien wij regelmatig terugkomen in ons werk. Middels diverse instrumenten willen wij het mogelijk maken voor organisaties om op een praktische manier in te kunnen spelen op de veranderingen die zij tegenkomen. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het ontwikkelen van functieprofielen en functieboeken.

Functie beschrijven
Functieprofielen en functieboeken zijn een mooi instrument om helderheid en transparantie te creëren in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers. Daarnaast bieden profielen ook een goede basis voor de waardering van de functie en kunnen ze helpen bij het voeren van gesprekken.

Steeds generieker
Wij zien al enige tijd de tendens dat organisaties generieke functiebeschrijvingen hanteren in plaats van specifieke. In de generieke functiebeschrijvingen worden niet zozeer de feitelijke werkzaamheden of specifieke taken en producten genoemd, maar ligt de nadruk op de aard en de complexiteit van de taken. In een generieke (algemene) beschrijving worden functies die (qua aard en zwaarte van het werk) gelijkwaardig zijn, samengevoegd en op dezelfde, maar algemene manier beschreven. Daarmee wordt een samenvoeging van functies bereikt over de gehele breedte van de organisatie en ontstaan er vaak functiefamilies. Deze generieke manier van beschrijven heeft enerzijds  een aantal voordelen ten opzichte van specifieke functiebeschrijvingen. Zo is het bijvoorbeeld minder 'onderhoudsgevoelig', kunnen functies makkelijker worden vergeleken (intern, maar ook met andere organisaties) en biedt het een overzichtelijk beeld van de functies die binnen de organisatie aanwezig zijn. Anderzijds zijn generieke beschrijvingen vaak abstract en soms weinig concreet. Dit maakt dat medewerkers zich er wellicht lastig in kunnen herkennen.

Bouwstenen
Echter komen wij steeds meer organisaties tegen, waarbij de generieke manier van beschrijven niet volledig de diversiteit dekt van de organisatie en voldoet aan de flexibiliteit die gewenst is. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is hier een mooi voorbeeld van. Zij hebben niet gekozen voor profielen, maar voor bouwstenen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze manier van beschrijven het mogelijk voor de organisatie om functies op te bouwen aan de hand van de behoeften die er binnen de organisatie en omgeving zijn. Daarnaast biedt deze manier van beschrijven ook herkenbaarheid voor medewerkers. 

Bij deze manier van beschrijven wordt per bouwsteen één soort resultaatgebied of kerntaak op hoofdlijnen beschreven en uitgewerkt. Voorbeelden van bouwstenen kunnen zijn: leidinggeven, advies, netwerk & acquisitie en projecten. Daar waar in (generieke) functies diverse taken in één profiel worden weergegeven, is dit bij deze manier van omschrijven dus niet het geval. Iedere bouwsteen is toegespitst op één kernactiviteit, wat maakt dat je kan variëren met bouwstenen en functies dus kunnen worden samengesteld door verschillende bouwstenen te combineren. Daarnaast kunnen binnen de bouwstenen ook diverse niveaus worden onderscheiden. 

Deze bouwstenen zijn dus een vernieuwende manier van beschrijven die ook naar de toekomst toe de flexibiliteit biedt om diverse werkzaamheden te combineren, zonder dat het functieboek iedere keer opnieuw bekeken moet worden. Daarnaast maakt deze manier het ook mogelijk om flexibel in te spelen op organisatie en omgeving en kunnen de bouwstenen toegespitst worden op de kerntaken van de organisatie, zodat deze ook herkenbaar zijn voor medewerkers. Kortom:  it´s the best of both worlds!

Tot slot:
Bent u nieuwsgierig geworden hoe wij uw organisatie flexibiliteit en herkenbaarheid kunnen bieden of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op! Dit kan via: vanham@buitenhekplus of 06 15 89 51 61. Wij vinden het belangrijk om uw organisatie maatwerk te bieden, zodat we onze producten en/of diensten optimaal kunnen laten aansluiten bij uw wensen en behoeften.