Regionale bijeenkomsten - De route naar zelfsturing/zelforganisatie

03 april 2018

Veel organisaties werken of willen gaan werken volgens het concept van zelfsturing/zelforganisatie waarbij medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zo in te richten dat zij de gestelde resultaten kunnen bereiken. Dit was reden voor BuitenhekPlus om hier in 2017 nader onderzoek naar te verrichten en in kaart te brengen wat de ambities, praktijkervaringen en bijbehorende randvoorwaarden voor organisaties zijn op dit gebied. Wij hebben toen (inter-)gemeentelijke organisaties benaderd en hen verzocht hieraan mee te doen door een vragenlijst in te vullen.

In aanvulling op dit voornamelijk kwantitatieve onderzoek hebben wij de informatie over dit onderwerp tevens verder verdiept middels een aantal meer kwalitatief gerichte interviews met ervaringsdeskundigen op het gebied van zelfsturing/zelforganisatie. Stuk voor stuk met hun eigen verhaal. En stuk voor stuk met hun eigen kijk op de randvoorwaarden en kritische succesfactoren voor de implementatie van een zelfsturende/zelforganiserende manier van werken.

De verschillende verhalen en ervaringen willen wij graag met u delen. Daarnaast zijn wij ook erg benieuwd naar úw ervaringen met dit onderwerp en wisselen wij graag met u van gedachten om met elkaar tot nieuwe inzichten te komen en u te helpen om uw route naar zelfsturing/zelforganisatie (verder) uit te stippelen. Dit maken wij mogelijk door een drietal regionale bijeenkomsten die wij
organiseren.

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD OM DEEL TE NEMEN AAN EEN VAN DE VOLGENDE BIJEENKOMSTEN:

Dinsdag 15 mei, 13:00 - 15:45 uur
Gemeentehuis Borsele - Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand

Donderdag 24 mei, 09:30 - 12:15 uur
Gemeentehuis Beesel - Raadhuisplein 1, 5953 AL Reuver

Donderdag 31 mei, 09:30 uur - 12:15 uur
Gemeentehuis Bunnik - Singelpark 1, 3984 NC Odijk

Niet alleen wordt u tijdens de bijeenkomsten meegenomen in de verschillende verhalen en ervaringen met het onderwerp, we snijden ook een aantal belangrijke thema's aan, waaronder: wat is de rol van HR binnen een zelfsturende/zelforganiserende organisatie, in hoeverre is het werken met rollen wenselijk en wat betekent dit voor het bestaande (generieke) functiehuis? Aan de hand van interactieve werkvormen is er tevens uitgebreid gelegenheid voor het uitwisselen van kennis, ervaringen, ideeën en praktische tips.

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden door vóór 1 mei 2018 een e-mail te sturen naar info@buitenhekplus.nl met daarin uw naam, functie, voor welke organisatie u werkzaam bent en bij welke bijeenkomst u graag aanwezig bent. Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op per mail of via onderstaande telefoonnummers.

Wij hopen u te zien op een van onze bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet,

Marc van Venrooij (06 52 36 42 94)
Rosita Kornaat (06 10 11 95 30)
Michaël Plantema (06 25 31 98 78)
Angela Barendregt