Organisatie achter de transformatie

05 maart 2019

De transformatie is nog lang niet af. Op 7 november jl. vond bij de BARorganisatie daarom een 'keukentafelgesprek' plaats met managers van gemeenten. Hoe realiseert de gemeente samenwerking en sturing vanuit een integraler perspectief? De heilige graal is nog niet gevonden maar belangrijke praktijkinzichten zijn gedeeld.

Door Bert Berghuis en Rachida Moreira Figueiredo

Lees hier het artikel PDF