Strategische personeelsplanning: een utopie?

13 januari 2016

Als organisatie is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Een heldere visie en de strategische doelen bepalen waar de organisatie naartoe wil. Maar wat heeft een organisatie nodig om de visie en doelen te realiseren? Het strategisch plannen van je personele bezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief, is essentieel bij het realiseren van de ambities van de organisatie. Het instrument strategische personeelsplanning (SPP) is een belangrijk HR-instrument dat daarbij kan ondersteunen. Dit instrument helpt ook om adequaat in te spelen op diverse in- en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de inzet en samenstelling van personeel binnen de organisatie. Denk aan vergrijzing, de behoefte aan duurzaam en flexibel inzetbaar personeel en snelle veranderingen in bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen. Maar biedt het instrument nu de meerwaarde die het belooft?

Christina Siebenga en Elsbeth Vogel-De Groot, adviseurs BuitenhekPlus

Lees het hele artikel PDF.