Verlofaanvragen

31 May 2022

Iedereen heeft behoefte aan vakantie. In CAO's en arbeidsovereenkomsten is deze groeiende behoefte ook duidelijk zichtbaar.

Verlofaanvragen

Meer parttime dienstverbanden vraagt uiteraard ook meer van de planning bij werkgevers. Dit berekent dat werkgevers vragen om vakanties ver van tevoren vast te leggen. Zwaarwegende bedrijfsbelangen kunnen dicteren dat vakanties in een bepaalde periode moeten worden opgenomen. Denk aan sectoren (bijvoorbeeld landbouw) waar bedrijven juist in die perioden omzet moeten draaien. Maar ook is vakantiespreiding soms vereist om de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen.

Wanneer een aanvraag tot vakantie afgewezen wordt, moet dit in ieder geval met redenen omkleed zijn. In beginsel moet de aanvraag goedgekeurd worden. Doe je je aanvraag tot verlof schriftelijk en is er geen reactie op gekomen, binnen twee weken na het indienen van de aanvraag, dan kun je je verlofaanvraag als geaccepteerd beschouwen. De aanvraag moet natuurlijk altijd wel redelijk zijn en geen vastgelegde afspraak (zoals een artikel in een collectieve arbeidsovereenkomst) overschrijden.

Kijk voor jouw jurist of erkend mediator voor dit soort en meer arbeidsrechtelijke vragen op www.tepaslegal.nl, of e-mail mij direct en vrijblijvend via info@tepaslegal.nl of pas@buitenhekplus.nl.