Vrouwen en macht

Vrouwen willen vaak niet geassocieerd worden met macht. Het doet hen denken aan jezelf voorop stellen, je zin doordrukken en doelen bereiken ter meerdere eer en glorie van jezelf. Macht nastreven, dat vinden vrouwen over het algemeen meer iets van mannen.

In de VS accepteren mensen het niet als vrouwen openlijk streven naar macht. Janka Stoker (hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen) haalt Amerikaans onderzoek aan waaruit blijkt dat vrouwelijke politici het wel kunnen schudden als ze openlijk zeggen dat ze uit zijn op macht.

Vrouwen en macht

Nederlanders hebben echter niet zoveel tegen vrouwen die uit zijn op macht, zeker niet als de vrouwen aangeven dat ze hun hoge positie willen gebruiken om anderen te helpen. Sociale macht heet dat. Vrouwen die hiernaar streven, scoren zelfs hóger dan mannen met soortgelijke maatschappelijke ambities. Stoker denkt daarmee de sleutel gevonden te hebben om vrouwen een zetje te geven naar de acceptatie van vrouwelijk leiderschap: als vrouwen maar aangeven dat ze hogerop willen voor een ánder, dan vinden mensen dat prima.

Stereotype

Kenmerken van een persoon worden overgedragen op de hele groep. Eenmaal ingedeeld in een groep, dan is het voor velen duidelijk dat de persoon zich op een bepaalde manier zal gedragen, namelijk zoals die groep. Eens men zich zo'n beeld heeft gevormd, is dit beeld bepalend voor onze kijk op nieuwe, vergelijkbare contacten: stereotypen bevestigen zichzelf en kunnen slechts door intensieve contacten afgebroken worden. Een stereotype kan neutraal, negatief of positief zijn. Stereotypen zijn met andere woorden onvolledige, starre beelden die men in zijn hoofd heeft.

Kijken we naar de stereotype opvatting die we hebben over wat een goede leider is, dan is die nog steeds heel masculien: daadkrachtig, dominant, met een sterke visie. En dus denken we bij een leider aan een man. Daar komt nog bij dat de stereotype opvatting over hoe een goede vrouw moet zijn, daar regelrecht tegenover staat. Een goede vrouw is alles wat een goede leider niet is: bescheiden, zorgzaam en ze treedt niet op de voorgrond.

We hebben nog steeds met stereotypering te maken en als het gaat om verschillen tussen mannen en vrouwen vinden we het geloofwaardig dat...

...Mannen gaan voor: Geld, Resultaat, Macht, Status (auto, kantoor, visitekaartje), Carrière. Denken 'mij', Willen respect, Zoeken oplossingen, Zoeken rivaliteit, Lachen om...Blijven op afstand

...Vrouwen gaan voor: Erkenning, Betekenisvol bezig zijn, Verbinding, Flexibiliteit, Persoonlijke aandacht. Denken 'wij', Willen vertrouwen, Zoeken begrip, Zoeken gelijkheid, Lachen met..., Willen betrekken

'Uit onderzoek blijkt dat als jij zelf een vrouw als leidinggevende hebt, of als je in een context werkt waarin meer dan 20 procent van de managementposities bekleed wordt door een vrouw, het stereotype beeld van een goede leider echt anders is. We vinden een goede leider dan iemand die zowel over masculiene áls feminiene kwaliteiten beschikt. Daarmee verdwijnt de associatie 'denk leider, denk man'. Eigenlijk moet een vrouw op een leidinggevende functie dus gewoon normaal worden.' Aldus Janka Stoker.