We worden feminiener

21 February 2022

Onderzoek toont aan dat de maatschappij steeds feminiener wordt. In feminiene landen is het belangrijk om een balans tussen werk en vrije tijd te houden. Een goede manager wordt gezien als iemand die zijn of haar werknemers ondersteunt. Gelijkheid en solidariteit zijn belangrijke waarden op de werkvloer en in het dagelijks leven. Conflicten worden opgelost door onderhandelingen en het sluiten van compromissen.

We worden feminiener

Is die goede manager dan een man of vrouw?
Ieder mens heeft een masculiene en feminiene kant. Volgens Carl Jung is menselijke ontwikkeling gedeeltelijk afhankelijk van de erkenning en integratie van beide kanten in de persoonlijkheid.

Masculiene kwaliteiten zijn onder andere: doelgerichtheid, rationeel, snel in actie komen, structuur, resultaatgericht en focus op de korte termijn. Het masculiene in de mens wil zichzelf neerzetten in de wereld. Het vertelt de wereld waar het verantwoordelijk voor is, bepaalt richting en koers en is gericht op het vormgeven en realiseren van ideeën. Door wilskracht, moed, ambitie en doorzettingsvermogen worden deze gerealiseerd. Het masculiene heeft vertrouwen in eigen kunnen, gaat uit van feiten en logica en is zeer doelgericht.

Feminiene kwaliteiten zijn bijvoorbeeld: procesgericht, maathouden, gericht zijn op verbinding en teamspirit, zorg, bezieling, creativiteit en aandacht voor de langetermijneffecten. Het feminiene geeft de mens bezieling, inspiratie en creativiteit. Er is gevoel voor humor en voelt wat er gaande en nodig is. Het feminiene is uit op verbinding. En besteedt dan ook aandacht en zorg aan relaties en de omgeving. Hierdoor wordt iemand een goede teamspeler en netwerker. Iemand met veel feminiene kwaliteiten creëert draagvlak voor wensen en heeft oog voor context en hoe de dingen lopen. Het feminiene in de mens kent maat, geduld en heeft vertrouwen dat het goed komt.  Gevoel en intuïtie zijn belangrijke middelen om je op de wereld te oriënteren.

Masculiene en feminiene kwaliteiten in het werk

Even op een rij:

 Masculien

 Feminien

Doen/ actieve principe
- daadkracht
- doelgericht
- ondernemerschap
- vertrouwen in eigen kunnen

Zijn/ passief of ontvangend principe
- aantrekkingskracht
- procesgericht; overgave, ontvankelijk
- kunnen zijn met wat er is, ontvangend
- vertrouwen dat het goed komt

Denken
- helderheid scheppen   
- van feiten en logica uitgaan
- de kracht van het woord

 Voelen
- sfeer creëren
- van het gevoel uitgaan, aanvoelen
- de kracht van intuïtie

 Onderscheid maken
- grenzen stellen, uitsluiten
- verschillen zien; prioriteiten stellen
- beslissingen durven nemen
- zakelijk en persoonlijk scheiden
- oordelen; standpunt hebben 

 Verbinden
- flexibel zijn, insluiten
- verbinden, zorg hebben; beminnen
- streven naar consensus
- goed kunnen netwerken
- geen mening hebben; open staan, luisteren

 Vormkracht
- vorm geven aan ideeën
- gesteld zijn op identiteit + autonomie
- leiding geven

 Bezieling
- originele ideeën hebben, kansen zien
- gesteld zijn op passie en genieten
- anderen inspireren, enthousiasmeren

Bron: www.manvrouwportal.nl