Wendbaarheid in de praktijk

07 september 2016

De buitenwacht heeft vaak een duidelijke mening over het ambtenarenapparaat:
regelgericht, traag en reactief. Van binnenuit ambiëren gemeentesecretarissen en directieleden juist een moderne, flexibele, wendbare organisatie. Ook veel ambtenaren in de organisatie delen diezelfde ambitie. De ambtelijke top peinst: Hoe krijgen we voldoende ruimte van de politiek? Zijn onze ambtenaren wel wendbare professionals? Waarom strandden goedbedoelde initiatieven in de organisatie? Kortom: hoe breng ik wendbaarheid in de praktijk?

John Noldes en Bert Berghuis, adviseurs BuitenhekPlus

Lees het hele artikel PDF.