Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

30 March 2018


In 2020 vervalt de ambtelijke rechtspositie en krijgen ambtenaren dezelfde arbeidsrechtelijke positie als medewerkers in de private sector. Het is de bedoeling dat zij daar zelf weinig van merken, maar achter de schermen hebben gemeenten er de komende twee jaar hun handen vol aan. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de inventarisatie en omzetting die dit vraagt van overeenkomsten, individuele afspraken, voorschriften, regelingen, statuten, procedures en beleid van bestuursrecht naar arbeidsrecht. Anderzijds en dit moet zeker niet worden onderschat, leiden de nieuwe spelregels tot een verandering in besluitvorming- en medezeggenschapscultuur en daarnaast in de belevingswereld van medewerkers. Leidinggevenden, medewerkers en medezeggenschapsorganen zullen dus nadrukkelijk meegenomen moeten worden in deze verandering door middel van informatievoorziening, voorlichting en opleiding.      

Een projectmatige aanpak biedt de meeste garantie voor het goed doorlopen van het implementatieproces. Hierbij maken we voor het gemak onderscheid in een aantal onderwerpen: 


Samen vormen zij de kapstok waaronder de activiteiten hangen die bij elkaar horen, grote onderlinge samenhang hebben en/ of in de gewijzigde nieuwe vorm terug moeten komen.

Heeft u vragen over de normalisering? Neem dan gerust contact met ons op via info@buitenhekplus.nl of 033-2454945.
We helpen u graag bij het in kaart brengen van alle gevolgen die deze nieuwe wet heeft voor uw organisatie. Zowel voor het gehele proces als voor HR- en juridische vragen kunt u bij ons terecht!