Zelfsturing: hulpmiddel of tovermiddel? Een genuanceerde beschouwing

07 maart 2017

Zelfsturing rukt meer en meer op in overheidsland. Is zelfsturing een hype of een logische keuze? En waar hebben we het eigenlijk over als zelfsturing wordt bepleit? Een nadere beschouwing vanuit onze praktijkervaring en vanuit de literatuur, met een genuanceerde blik.

Marc van Venrooij en Bert Berghuis, BuitenhekPlus


Lees het hele artikel PDF.