Durf initiatief te nemen en pak die winst!

Durf initiatief te nemen en pak die winst!

19 oktober 2021

You fight, flight or freeze. Dit zijn gebruikelijke reacties, het ligt niet altijd voor de hand wat je doet. Vrouwen doen er nog een reactie bovenop. Be friendly. Zij doen het graag samen met anderen en verzorgen hun omgeving. Profileren is dan niet het eerste waar je aan denkt. Van oudsher zijn vrouwen gewend het spel zo te spelen en vrienden te maken en conflicten te vermijden, immers er moet voor de kinderen gezorgd worden, het huishouden gedaan worden en dan was hulp van buitenaf altijd welkom. Dat gaat een stuk makkelijker als je iedereen te vriend houdt.

Hoe speel jij het spel?

Hoe speel jij het spel?

19 oktober 2021

Het is dringen aan de top. Des te belangrijker om te weten wat jij wilt bereiken. En als je je doelen duidelijk hebt, dan is de kans groot dat je andere mensen tegenkomt met dezelfde doelstellingen. Die ook de leider van een interessant project of manager van een afdeling willen worden. Hoe bereik je dan toch je doelen? Dat begint met nadenken over hoe je het spel kan spelen.

In the spotlight

In the spotlight

19 oktober 2021

“Het hoort bij leiderschap. Dat je goede momenten hebt, waarbij alles vanzelf lijkt te gaan, maar ook waarbij je op iets stuit waar je gewoon bij stil moet staan.” Saskia is door de wol geverfd, weet waar ze over praat. Na een lange loopbaan in het openbaar bestuur en haar huidige bestuursfunctie - bij Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier - werkt ze sinds 2013 ook als zelfstandig organisatieadviseur. “De hobbels, daar kun je het meest van leren. Het brengt je nieuwe inzichten, over jezelf én over leiderschap.”

De ongeschreven regels van het spel

19 oktober 2021

Vrouwen hebben vaak moeite met de ongeschreven regels van het spel dat binnen organisaties wordt gespeeld. Zo is jezelf moeten profileren een van die regels. Daarbij wordt vaak gedacht: als ik goed presteer, val ik vanzelf op. Vroeger in de school- en studieperiode ging dat op, maar op de werkvloer gelden andere regels. De ongeschreven regels schrijven namelijk voor dat je veel meer strategisch moet handelen en politiek moet bedrijven om successen te kunnen behalen. Vooralsnog spelen mannen dat spel beter dan vrouwen. Dat is in die zin ook niet heel verwonderlijk, omdat deze regels ooit voor en door mannen zijn geschreven. Wanneer vrouwen steeds meer hun plek zullen opeisen, zullen ook de spelregels gaan veranderen. Maar dat heeft tijd nodig. Vandaar dat het van belang is dat vrouwen die carrière willen maken, leren hoe ze het spel strategisch mee kunnen spelen zonder zichzelf te verliezen.

Leiderschap voor vrouwen

19 oktober 2021

Leiderschap voor vrouwen, een platform waar we vrouwen in de spotlight zetten plus een nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Een initiatief van organisatieadviesbureau BuitenhekPlus, Rosita Kornaat en Madelon Barens.

Met in deze vierde editie het verhaal van Saskia Borgers (bestuurder bij Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier en werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur) over hoe hobbels tijdens je carrière kunnen leiden tot nieuwe inzichten over jezelf én over leiderschap. Verder lees je over het spel dat gespeeld wordt op de werkvloer en kun je je aanmelden voor onze leiderschapsprogramma's die we begin 2022 op een unieke plek in de Randstad organiseren.

Leiderschap voor vrouwen

Leiderschap voor vrouwen, een platform waar we vrouwen in de spotlight zetten plus een nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Een initiatief van organisatieadviesbureau BuitenhekPlus, Rosita Kornaat en Madelon Barens.

In deze derde editie lees je hoe Else Poortvliet (manager van de afdeling Vergunningen en Toezicht bij gemeente Den Haag) vanuit verbinding verandering heeft bewerkstelligd in een mannenbolwerk, staan we stil bij vrouwen en macht en stereotypering als het gaat om de verschillen tussen mannen en vrouwen en lees je over het effect op hoe je wordt waargenomen op basis van de stoel die je kiest aan de vergadertafel. Daarnaast kun je je aanmelden voor onze masterclass 'De kracht van Macht' op 22 juli aanstaande.

 

Macht versus invloed

Macht versus invloed

In een organisatie speelt macht altijd een rol, maar wat verstaan we eigenlijk onder macht? Macht heeft taalkundig veel betekenissen. Zoals we hier over macht spreken hebben we het over het vermogen om het gedrag van anderen te sturen. Iedereen heeft macht: we realiseren ons dat alleen niet vaak genoeg. Macht is relatief en situationeel gebonden. Met andere woorden: hoe machtig je bent, is afhankelijk van de situatie en van degene met wie je jezelf vergelijkt.

Vrouwen en macht

Vrouwen en macht

Vrouwen willen vaak niet geassocieerd worden met macht. Het doet hen denken aan jezelf voorop stellen, je zin doordrukken en doelen bereiken ter meerdere eer en glorie van jezelf. Macht nastreven, dat vinden vrouwen over het algemeen meer iets van mannen.

In de VS accepteren mensen het niet als vrouwen openlijk streven naar macht. Janka Stoker (hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen) haalt Amerikaans onderzoek aan waaruit blijkt dat vrouwelijke politici het wel kunnen schudden als ze openlijk zeggen dat ze uit zijn op macht.