Macht versus invloed

Macht versus invloed

In een organisatie speelt macht altijd een rol, maar wat verstaan we eigenlijk onder macht? Macht heeft taalkundig veel betekenissen. Zoals we hier over macht spreken hebben we het over het vermogen om het gedrag van anderen te sturen. Iedereen heeft macht: we realiseren ons dat alleen niet vaak genoeg. Macht is relatief en situationeel gebonden. Met andere woorden: hoe machtig je bent, is afhankelijk van de situatie en van degene met wie je jezelf vergelijkt.

Vrouwen en macht

Vrouwen en macht

Vrouwen willen vaak niet geassocieerd worden met macht. Het doet hen denken aan jezelf voorop stellen, je zin doordrukken en doelen bereiken ter meerdere eer en glorie van jezelf. Macht nastreven, dat vinden vrouwen over het algemeen meer iets van mannen.

In de VS accepteren mensen het niet als vrouwen openlijk streven naar macht. Janka Stoker (hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen) haalt Amerikaans onderzoek aan waaruit blijkt dat vrouwelijke politici het wel kunnen schudden als ze openlijk zeggen dat ze uit zijn op macht.

In the spotlight

In the spotlight

Interview met Else Poortvliet

“Oh, dat is mijn moeder met pake en beppe.” Else studeerde Juridische Bestuurswetenschappen in Groningen, woont inmiddels zo'n 35 jaar in Den Haag en oorspronkelijk komt ze uit Leeuwarden, Friesland. Dat is te horen en ook de nuchtere kijk is ze nooit kwijtgeraakt. De foto in haar boekenkast is een mooi aandenken. “Mensen, ze staan centraal in mijn leven. Ook in mijn werk als manager van de afdeling Vergunningen en Toezicht bij gemeente Den Haag én als voorzitter Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.”

Op welke plek zit jij aan de vergadertafel?

Op welke plek zit jij aan de vergadertafel?

Denk eens terug aan je eerste schooldag op de middelbare school. Je liep het klaslokaal binnen en je zag rijen lege bureaus. Waar ging jij zitten? Koos je een stoel vooraan, dan zou de leraar je waarschijnlijk zien als een leergierige leerling. Als je achterin ging zitten, zou hij kunnen denken dat je iets te verbergen had.

 

Hoewel de kamer misschien veranderd is sinds de middelbare school, heeft waar en hoe je zit tijdens een zakelijke bijeenkomst nog steeds een effect op hoe je wordt waargenomen.

Masterclass “De kracht van macht”

Masterclass “De kracht van macht”

Datum 22 juli 2021
Tijdvak 14:00 - 17:00
Locatie midden in het land

Waar denk jij aan bij het woord 'macht'? Macht heeft vaak een negatieve connotatie. Met name vrouwen vinden het vaak lastig om over zichzelf te zeggen dat ze macht hebben. Zij denken eerder dat anderen macht hebben dan dat zij zelf machtig zijn. Macht is echter nodig om ervoor te zorgen dat je zaken voor elkaar krijgt. Of je nu adviseur bent, stafmedewerker of leidinggevende, zonder macht geen invloed. Er zijn verschillende vormen van macht. Tijdens de masterclass “De kracht van macht” zoomen we hier nader op in, behandelen we de verschillen tussen feminiene en masculiene waarden en ga je zelf aan de slag met vormen van persoonlijke macht die je kan inzetten, ongeacht je positie binnen de organisatie. 

Branchestandaard gemeentelijke watertaken

Branchestandaard gemeentelijke watertaken

08 June 2021

Zeer recentelijk is de Branchestandaard gemeentelijke watertaken gelanceerd, ontwikkeld door Stichting RIONED. In deze standaard staat welke kennis en competenties nodig zijn in welke rol voor uitvoering van de gemeentelijke watertaken. De omschreven rollen zijn gekoppeld aan de normfuncties en competenties vanuit HR21. De branchestandaard en bijbehorende producten bieden inzichten en oplossingsrichtingen voor de uitvoering van het stedelijk waterbeheer en de personeelszorg.

Leiderschap voor vrouwen

Leiderschap voor vrouwen, een platform waar we vrouwen in de spotlight zetten plus een nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt. Een initiatief van organisatieadviesbureau BuitenhekPlus, Rosita Kornaat en Madelon Barens.


De waarde van een mentor voor vrouwelijk talent

De waarde van een mentor voor vrouwelijk talent

Waarom heb jij een mentor nodig? Mentorschap is een vorm van individuele begeleiding en levert een bijdrage aan de groei en succes van een ander. Het biedt rolmodelschap, stimulans en een luisterend oor. Het biedt nieuwe perspectieven, meer vertrouwen en voortdurende groei. We zetten de voordelen voor je op een rij.