Regionale bijeenkomst 31 mei 2018 - De route naar zelfsturing/zelforganisatie

Datum: 31-05-2018
Tijd: 09:30 - 12:15
Locatie: Gemeentehuis Bunnik - Singelpark 1, 3984 NC Odijk

Veel organisaties werken of willen gaan werken volgens het concept van zelfsturing/zelforganisatie waarbij medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zo in te richten dat zij de gestelde resultaten kunnen bereiken. Dit was reden voor BuitenhekPlus om hier in 2017 nader onderzoek naar te verrichten en in kaart te brengen wat de ambities, praktijkervaringen en bijbehorende randvoorwaarden voor organisaties zijn op dit gebied. Wij hebben toen (inter-)gemeentelijke organisaties benaderd en hen verzocht hieraan mee te doen door een vragenlijst in te vullen.

+ + +

Regionale bijeenkomst 24 mei - De route naar zelfsturing/zelforganisatie

Datum: 24-05-2018
Tijd: 09:30 - 12:15
Locatie: Gemeentehuis Beesel - Raadhuisplein 1, 5953 AL Reuver
Veel organisaties werken of willen gaan werken volgens het concept van zelfsturing/zelforganisatie waarbij medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zo in te richten dat zij de gestelde resultaten kunnen bereiken. Dit was reden voor BuitenhekPlus om hier in 2017 nader onderzoek naar te verrichten en in kaart te brengen wat de ambities, praktijkervaringen en bijbehorende randvoorwaarden voor organisaties zijn op dit gebied. Wij hebben toen (inter-)gemeentelijke organisaties benaderd en hen verzocht hieraan mee te doen door een vragenlijst in te vullen.
+ + +

Regionale bijeenkomst 15 mei 2018 - De route naar zelfsturing/zelforganisatie

Datum: 15-05-2018
Tijd: 13:00 - 15:45
Locatie: Gemeentehuis Borsele - Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand
Veel organisaties werken of willen gaan werken volgens het concept van zelfsturing/zelforganisatie waarbij medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zo in te richten dat zij de gestelde resultaten kunnen bereiken. Dit was reden voor BuitenhekPlus om hier in 2017 nader onderzoek naar te verrichten en in kaart te brengen wat de ambities, praktijkervaringen en bijbehorende randvoorwaarden voor organisaties zijn op dit gebied. Wij hebben toen (inter-)gemeentelijke organisaties benaderd en hen verzocht hieraan mee te doen door een vragenlijst in te vullen.
+ + +

Masterclass gemeentelijke fusies

Datum: 07-09-2017
Tijd: 09:30 - 15:30
Locatie: Nader te bepalen
BuitenhekPlus organiseert vóór en na de zomer een masterclass voor gemeenten om zich voor te bereiden op organisatorische en personele aspecten van fusies.
+ + +

Werkatelier Flexfuncties HR21 - 29 juni 2017

Datum: 29-06-2017
Tijd: 13:00 - 17:00
Locatie: Nieuwegein

Denkt u met ons mee over de ontwikkeling van HR21 Flex?

In een wereld die elk moment, elke minuut en zelfs elke seconde in beweging is, merken we de behoefte binnen gemeenten om flexibel in te spelen op alle veranderingen intern en extern.
We ontwikkelen daarom HR21Flex. HR21Flex is een uitbreiding op het huidige HR21-functiegebouw.
Het voordeel van HR21Flex is dat de functies zodanig worden beschreven dat meer flexibiliteit en variabiliteit in werkzaamheden mogelijk is. De flexfuncties worden beschreven en gewaardeerd.

Binnen een flexfunctie kunnen meerdere normfuncties worden uitgeoefend. De flexfuncties kunnen los, maar ook in combinatie met de normfuncties van HR21 worden gebruikt. Organisaties die de normfuncties gebruiken, kunnen de flexfuncties als inspiratie inzetten voor loopbaanbeleid en ontwikkeling. Andersom geven de normfuncties die binnen een flexfunctie voorkomen inspiratie bij het maken van resultaatafspraken.

Kortom, HR21Flex geeft de medewerker en de manager nog meer de flexibilteit om de medewerker in te zetten waar hij of zij goed in is. Bovendien is de match met het werken met zelfsturende teams beter.

+ + +

Derde ronde tafel: wendbaarheid in de praktijk

Datum: 07-10-2016
Tijd: 13:00 - 16:30
Locatie: Dutch Dependance, De Leilinden, Peter van der Breemerweg 23, 3768 MP Soest.
Beste relatie, 

Wendbaarheid is hét thema van dit moment. Wendbaarheid is het vermogen om als organisatie effectief en slagvaardig in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving.

Zo heeft de Vereniging van Gemeentesecretarissen haar essay "Binnenstebuiten, ondersteboven, achterstevoren" aan dit thema gewijd. Ook in onze adviespraktijk voert wendbaarheid de boventoon als noemer van menig verandertraject.
+ + +

Productatelier Kwaliteitscriteria 2.1

Locatie: Grand Hotel V, Geertebolwerk 1, Utrecht
                                                

Productatelier Kwaliteitscriteria 2.1

Speciaal voor organisaties die met vergunningsverlening, handhaving en toezicht zijn belast is de nieuwe tool Kwaliteitscriteria 2.1 beschikbaar. Wij organiseren op donderdag 29 september een gratis Productatelier waarin u de gelegenheid heeft kennis te maken met de nieuwe tool in de Prestatiecoach, onderdeel van HR21.

+ + +