Masterclass gemeentelijke fusies

Datum: 07-09-2017
Tijd: 09:30 - 15:30
Locatie: Nader te bepalen
BuitenhekPlus organiseert vóór en na de zomer een masterclass voor gemeenten om zich voor te bereiden op organisatorische en personele aspecten van fusies.
+ + +

Werkatelier Flexfuncties HR21 - 29 juni 2017

Datum: 29-06-2017
Tijd: 13:00 - 17:00
Locatie: Nieuwegein

Denkt u met ons mee over de ontwikkeling van HR21 Flex?

In een wereld die elk moment, elke minuut en zelfs elke seconde in beweging is, merken we de behoefte binnen gemeenten om flexibel in te spelen op alle veranderingen intern en extern.
We ontwikkelen daarom HR21Flex. HR21Flex is een uitbreiding op het huidige HR21-functiegebouw.
Het voordeel van HR21Flex is dat de functies zodanig worden beschreven dat meer flexibiliteit en variabiliteit in werkzaamheden mogelijk is. De flexfuncties worden beschreven en gewaardeerd.

Binnen een flexfunctie kunnen meerdere normfuncties worden uitgeoefend. De flexfuncties kunnen los, maar ook in combinatie met de normfuncties van HR21 worden gebruikt. Organisaties die de normfuncties gebruiken, kunnen de flexfuncties als inspiratie inzetten voor loopbaanbeleid en ontwikkeling. Andersom geven de normfuncties die binnen een flexfunctie voorkomen inspiratie bij het maken van resultaatafspraken.

Kortom, HR21Flex geeft de medewerker en de manager nog meer de flexibilteit om de medewerker in te zetten waar hij of zij goed in is. Bovendien is de match met het werken met zelfsturende teams beter.

+ + +

Derde ronde tafel: wendbaarheid in de praktijk

Datum: 07-10-2016
Tijd: 13:00 - 16:30
Locatie: Dutch Dependance, De Leilinden, Peter van der Breemerweg 23, 3768 MP Soest.
Beste relatie, 

Wendbaarheid is hét thema van dit moment. Wendbaarheid is het vermogen om als organisatie effectief en slagvaardig in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving.

Zo heeft de Vereniging van Gemeentesecretarissen haar essay "Binnenstebuiten, ondersteboven, achterstevoren" aan dit thema gewijd. Ook in onze adviespraktijk voert wendbaarheid de boventoon als noemer van menig verandertraject.
+ + +

Productatelier Kwaliteitscriteria 2.1

Locatie: Grand Hotel V, Geertebolwerk 1, Utrecht
                                                

Productatelier Kwaliteitscriteria 2.1

Speciaal voor organisaties die met vergunningsverlening, handhaving en toezicht zijn belast is de nieuwe tool Kwaliteitscriteria 2.1 beschikbaar. Wij organiseren op donderdag 29 september een gratis Productatelier waarin u de gelegenheid heeft kennis te maken met de nieuwe tool in de Prestatiecoach, onderdeel van HR21.

+ + +