Workshop "Back to basics" de basisprincipes van organisatie-ontwerp

Workshop "Back to basics" de basisprincipes van organisatie-ontwerp

07-05-2020 - 07-05-2020
10:00 - 16:00
Locatie midden in het land

Doelgroep: HR professionals en management van (inter) gemeentelijke organisaties

Traditionele organisatievormen maken steeds meer plaats voor innovatieve varianten zoals regie-organisatie, procesorganisatie, klantorganisatie en zelforganisatie. Er wordt bij (inter) gemeentelijke organisaties druk geëxperimenteerd om tot de meest optimale organisatievorm en inrichting te komen. De drang tot vernieuwing zal altijd bestaan. Gelukkig maar, de buitenwereld staat niet stil en dat geldt ook voor organisaties. Los van de varianten die aan de horizon verschijnen, zijn er nog steeds een aantal principes die de basis vormen voor ieder organisatie-ontwerp. Net als bij het bouwen van een huis is het zaak om het fundament goed neer te zetten. Of het nu gaat om een doorzonwoning, een bungalow of een appartement. De juiste structuur is uiteindelijk mede bepalend voor het kunnen realiseren van de organisatiedoelen. Reden genoeg om aandacht te besteden aan het bewust ontwerpen van deze structuur. De workshop “Back to basics” zoomt hier nader op in.

Training leiderschap voor vrouwen

Training leiderschap voor vrouwen

05-03-2020 - 06-03-2020
Locatie midden in het land

Meer vrouwen in leidinggevende posities is niet zo maar een politiek thema. Vrouwelijke leidinggevenden versterken de diversiteit en daarmee de balans in de organisatie. Daarom is het belangrijk dat vrouwen hun kwaliteiten tonen als mens en leidinggevende. Om als persoon te groeien en jezelf te kunnen handhaven is het van belang dat je inzicht hebt in jouw unieke talenten en visie. In deze training staat je vrouwelijk leiderschap centraal. Wie je wilt zijn, wie je kunt zijn en wie je durft te zijn.