Uitnodiging keukentafelgesprek: samenwerking en sturing op sociaal domein

Datum: 07-11-2018
Tijd: 12:30 - 16:00
Locatie: BAR-organisatie, Binnenhof 1, Barendrecht
Wij hebben al veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwsbrief waarin wij een "keukentafelgesprek" aankondigden voor directeuren en managers die gaat over samenwerking en sturing op het Sociaal Domein. Wil jij ook deelnemen? Je bent van harte uitgenodigd, want er is nog ruimte voor meer deelnemende organisaties.

Meld je aan door voor 15 oktober 2018 een email te sturen naar info@buitenhekplus.nl met je naam, functie en voor welke organisatie je werkzaam bent. Deelname is kosteloos. BuitenhekPlus behoudt zich het recht voor om een selectie te maken van deelnemers.

We zijn deze middag te gast bij de BAR-organisatie, bij Marlies Wolberink, domeindirecteur maatschappij. We starten met een inlooplunch en na afloop is er ook gelegenheid om na te praten. We zullen een interactief programma ontwikkelen en gaan uit van een kleine setting met maximaal 12 tot 15 deelnemers. Hierin is inbreng van eigen 'casuistiek' (intervisievragen) mogelijk.


Het definitieve programma krijgt nog vorm, mede op basis van de input van de deelnemers. Hieronder de mogelijke gespreksonderwerpen:

  • Echt integraal (wijkgericht) werken en samenwerking tussen professionals;
  • Spanningsveld tussen hulp verlenen en gemeentelijke regels en politiek-gevoelige beslissing;
  • Verbinding van beleidsontwikkeling en back office naar (voeding voor) de frontoffice medewerkers;
  • Netwerken managen van strategisch tot operationeel niveau (inclusief resultaatgerichte bekostiging zorgaanbieders en outcome sturing);
  • Adequate sturings- en verantwoordingsinofrmatie gezien budgetten en dossiers;
  • Sturen op bedrijfsvoeringscompetenties in het sociaal domein;
  • Afstemming Sociaal domein met de rest van de gemeentelijke organisatie (principes);
  • Integratie van "Sociale Zaken" met Jeugd/Wmo/welzijn.

Welke sturingsprincipes en organisatiemodellen sluitenaan bij deze opgaven? Welke veranderaanpak (gegeven de context) werkt daarbij het beste?

Gespreksbegeleiders namens BuitenhekPlus zijn Rachida Moreira Figueiredo en Bert Berghuis.
Rachida heeft in het Sociaal Domein ervaring als manager, organisatieadviseur , projectleider procesontwerp (Lean Six Sigma) en vanuit de politiek. Bert is een ervaren organisatieadviseur in de lokale overheid op het gebied van organisatieinrichting-, ontwikkeling en sturing.

Aanmeldformulier