Workshop "Back to basics" de basisprincipes van organisatie-ontwerp

07-05-2020 - 07-05-2020
10:00 - 16:00
Locatie midden in het land

Doelgroep: HR professionals en management van (inter) gemeentelijke organisaties

Traditionele organisatievormen maken steeds meer plaats voor innovatieve varianten zoals regie-organisatie, procesorganisatie, klantorganisatie en zelforganisatie. Er wordt bij (inter) gemeentelijke organisaties druk geëxperimenteerd om tot de meest optimale organisatievorm en inrichting te komen. De drang tot vernieuwing zal altijd bestaan. Gelukkig maar, de buitenwereld staat niet stil en dat geldt ook voor organisaties. Los van de varianten die aan de horizon verschijnen, zijn er nog steeds een aantal principes die de basis vormen voor ieder organisatie-ontwerp. Net als bij het bouwen van een huis is het zaak om het fundament goed neer te zetten. Of het nu gaat om een doorzonwoning, een bungalow of een appartement. De juiste structuur is uiteindelijk mede bepalend voor het kunnen realiseren van de organisatiedoelen. Reden genoeg om aandacht te besteden aan het bewust ontwerpen van deze structuur. De workshop “Back to basics” zoomt hier nader op in.

Workshop "Back to basics" de basisprincipes van organisatie-ontwerp

Organiseren is meer dan ontwerpen, structureren en inregelen. Succesvol organiseren kenmerkt zich door een goede verbinding en afstemming tussen de harde structuurkant en de zachte cultuurkant. Om een verandering in de structuur werkend te krijgen is de betekenisgeving en verbinding met de organisatiecultuur van belang en andersom. Structuur ondersteunt cultuur, cultuur ondersteunt structuur als twee communicerende vaten. Ook hier staan we in de workshop bij stil.

Onderwerpen die in de workshop aan de orde komen:

  • Visie op organiseren
  • Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten
  • Ontwerpen
  • Sturen en besturen
  • Organiseren en samenwerken
  • Gedrag
  • Synergie tussen ontwerp en gedrag

Vanuit dagdagelijkse dilemma's passeren deze onderwerpen de revue waarmee de deelnemers kennis en inzicht verwerven in de basisprincipes van structuur en cultuur en deze op hun organisatie kunnen toepassen.

De workshop wordt begeleid door de ervaren organisatieadviseurs Anja Weerts en Rosita Kornaat op de volgende data:

  • 7 mei
  • 1 oktober
  • 12 november

De kosten voor deelname zijn €395,--  p.p. exclusief btw.

Aanmelding kan door een e-mail te sturen naar info@buitenhekplus.nl met naam, functie, organisatienaam en factuuradres. Geef tevens aan welke datum het betreft.  

Het is ook mogelijk de workshop incompany te organiseren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anja Weerts 06 - 21598109 of Rosita Kornaat 06 - 10119530.