Workshop “Bevorderen van zelforganiserend vermogen in teams”

17-01-2020
11:00 - 16:00
Locatie midden in het land

Doelgroep: HR professionals en middenmanagement van (inter)gemeentelijke organisaties

Nadenken over effectieve vormen van zelforganisatie is een actueel thema, ook bij (inter)gemeentelijke organisaties. Het komt voort uit de onderliggende noodzaak tot wendbaarheid, de veranderende rol van de overheid en een aantrekkelijke werkomgeving bieden.

Workshop “Bevorderen van zelforganiserend vermogen in teams”

Onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen:

  • waarom is dit thema relevant voor (inter)gemeentelijke organisaties?
  • wat zijn succes- en faalfactoren in de praktijk en zijn er randvoorwaarden om ermee aan de slag te gaan?
  • het vinden van een genuanceerde mix van hiërarchie en zelfsturing/zelforganisatie en variëteit in de praktijk binnen de organisatie
  • hoe kan “gecontroleerd”, stap voor stap daadwerkelijk meer zeggenschap worden gegeven aan medewerkers en teams?
  • op welke wijze kan het ontwikkelproces begeleid worden (door HR en management)?
  • hoe geef je het HR instrumentarium vorm passend bij zelforganisatie? Denk aan beoordeling en beloning. Wat is de rol van HR, de manager en van het zelforganiserende team?

De workshop wordt vanuit BuitenhekPlus begeleid door ervaren organisatieadviseurs. BuitenhekPlus brengt tijdens de workshop onderzoek en advieservaringen in op het gebied van zelforganisatie. Zie naar aanleiding hiervan alvast onze overzichtsplaat en recente artikelen Bevorderen zelforganiserend vermogen en Op weg naar meer zelfsturing: een route vol belevenissen.

Ook vragen we één of meerdere sprekers uit de praktijk om hun ervaringen met zelforganisatie te delen. Er is tijdens de workshopmiddag volop gelegenheid om in gesprek te gaan met andere organisaties.

De kosten voor deelname zijn € 175,- inclusief lunch, exclusief BTW.

Aanmelding kan door een e-mail te sturen naar info@buitenhekplus.nl met naam, functie, organisatienaam en factuuradres. Geef tevens aan welke datum het betreft: 8 of 17 januari 2020.