Workshop Functiewaarderen PLUS

09-12-2020 - 09-12-2020
10:00 - 13:00
Locatie midden in het land

Doelgroep: HR professionals en management van (inter) gemeentelijke organisaties

Een veelgehoorde misvatting is dat de uitkomst van het waarderen van een functie c.q. functies wordt bepaald door het systeem dat hiervoor gehanteerd wordt. Dat is maar ten dele waar. Functiewaarderen is het rangordenen van functies naar onderlinge zwaarte. Het systeem bevat de technische spelregels (rekenregels) hiervoor. De meest dominante factor in het functiewaarderen is de positie van de functie binnen de organisatie in relatie tot de andere functies. M.a.w. de organisatorische context van de functie. Een functie staat niet op zich maar is een uitkomst van de keuzes die in een eerder stadium m.b.t. de inrichting van de organisatie gemaakt zijn. Het betreft de keuzes m.b.t. de organisatiestructuur, de besturing en aansturing van de organisatie, de hierbij horende coördinatie- en afstemmingsmechanismen etc. De blauwdruk van de organisatie.

Workshop Functiewaarderen PLUS

Of het nu een nieuwe of bestaande organisatie is, bij functiewaarderen gaat om context, context, context! Welke aspecten hierin van belang zijn en hoe je deze moet wegen, zijn de centrale thema's van de workshop. Met praktische handreikingen en concrete casuïstiek wordt het proces om te komen tot een correcte positionering van een functie binnen de organisatie stap voor stap doorlopen. Met de hiermee verworven kennis en inzichten kunnen de deelnemers direct aan de slag in hun eigen organisatie.

Onderdelen die in de workshop aan bod komen:

  • Definitie en spelregels van functiewaarderen
  • Verschil tussen functiewaarderen en belonen
  • Meest voorkomende organisatievormen en hun kenmerken
  • Meest voorkomende managementmodellen en hun kenmerken
  • Definitie en inrichting van het werkterrein beleid en het werkterrein uitvoering
  • Relevante variabelen en hun effect op functies zoals werkmethoden, mandaatregeling, competenties, rollen, opleiding en werkervaring, functievervulling

De workshop wordt begeleid door de ervaren organisatieadviseur Anja Weerts.

De kosten voor deelname zijn €195,-- p.p. exclusief btw.

Aanmelding kan door een e-mail te sturen naar info@buitenhekplus.nl met naam, functie, organisatienaam en factuuradres. Geef tevens aan welke datum het betreft.

Het is ook mogelijk de workshop incompany te organiseren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anja Weerts via 06 - 21598109 of per email weerts@buitenhekplus.nl.