Bijzondere verhalen

BuitenhekPlus werkt voornamelijk in opdracht van  lokale, regionale en landelijke (semi) overheden en non-profit organisaties. Dit doen we op het gebied van HR-management, beloningsmanagement, organisatieontwikkeling, leren en ontwikkelen, juridisch advies en interim-dienstverlening. Onze adviseurs geven u graag een kijkje achter de schermen van deze opdrachten.

Laatste bijzondere verhalen

Zelfsturing: hulpmiddel of tovermiddel? Een genuanceerde beschouwing

07-03-2017 • 1068 keer gelezen
Zelfsturing rukt meer en meer op in overheidsland. Is zelfsturing een hype of een logische keuze? En waar hebben we het eigenlijk over als zelfsturing wordt bepleit? Een nadere beschouwing vanuit onze praktijkervaring en vanuit de literatuur, met een genuanceerde blik.

Marc van Venrooij en Bert Berghuis, BuitenhekPlus


+ + +

Wendbaarheid in de praktijk

07-09-2016 • 1132 keer gelezen
De buitenwacht heeft vaak een duidelijke mening over het ambtenarenapparaat:
regelgericht, traag en reactief. Van binnenuit ambiëren gemeentesecretarissen en directieleden juist een moderne, flexibele, wendbare organisatie. Ook veel ambtenaren in de organisatie delen diezelfde ambitie. De ambtelijke top peinst: Hoe krijgen we voldoende ruimte van de politiek? Zijn onze ambtenaren wel wendbare professionals? Waarom strandden goedbedoelde initiatieven in de organisatie? Kortom: hoe breng ik wendbaarheid in de praktijk?

John Noldes en Bert Berghuis, adviseurs BuitenhekPlus
+ + +

Strategische personeelsplanning: een utopie?

13-01-2016 • 1693 keer gelezen
Als organisatie is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Een heldere visie en de strategische doelen bepalen waar de organisatie naartoe wil. Maar wat heeft een organisatie nodig om de visie en doelen te realiseren? Het strategisch plannen van je personele bezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief, is essentieel bij het realiseren van de ambities van de organisatie. Het instrument strategische personeelsplanning (SPP) is een belangrijk HR-instrument dat daarbij kan ondersteunen. Dit instrument helpt ook om adequaat in te spelen op diverse in- en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de inzet en samenstelling van personeel binnen de organisatie. Denk aan vergrijzing, de behoefte aan duurzaam en flexibel inzetbaar personeel en snelle veranderingen in bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen. Maar biedt het instrument nu de meerwaarde die het belooft?

Christina Siebenga en Elsbeth Vogel-De Groot, adviseurs BuitenhekPlus
+ + +