Interim-dienstverlening

Interim-dienstverlening is voor BuitenhekPlus meer dan een tijdelijke oplossing. Wij vinden dat interim-ondersteuning bij moet dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Juist om die reden kiezen wij bewust voor specialisatie op dit terrein. BuitenhekPlus verleent interim-diensten door zowel eigen medewerkers als zzp’ers in te zetten. We selecteren de juiste interimmer op basis van kennis en vaardigheden, inpasbaarheid en persoonsprofiel. Ons aanbod is altijd gericht op het beginsel no cure no pay. Ook in de contractsvorm stellen wij ons flexibel op. Resultaten, ambities en budgettaire overwegingen moeten met elkaar in balans zijn. Wij zien het als een uitdaging om voor elke vraag een bevredigende oplossing te vinden.