Juridisch advies

In een samenleving die steeds verder juridiseert, groeit de behoefte aan proactieve juridische bijstand. Die juridische bijstand zien we bij BuitenhekPlus niet als een middel om geschillen te beslechten, maar veel meer om geschillen te voorkomen. En om processen, procedures, besluitvorming en verhoudingen controleerbaar te maken.