Bestuursrecht

Bestuursrecht is een specifiek vakgebied. Niet alleen inhoudelijk; ook het procesrecht is sterk afwijkend van andere rechtsgebieden. Voor BuitenhekPlus is het bestuursrecht dagelijks domein. Veel van onze opdrachten hebben bestuursrechtelijke raakvlakken of gevolgen in de interactie tussen overheden en burgers, ambtenaren en andere belanghebbenden. BuitenhekPlus helpt op het gebied van juridische control, regulering en deregulering, kwaliteitszorg, de afhandeling van bezwaarschriften, procesvertegenwoordiging en het voeren van juridische secretariaten.