Leren & ontwikkelen

BuitenhekPlus omarmt Leren & Ontwikkelen. Een nieuw concept, dat borg staat voor de koppeling tussen theorie en praktijk. Leren wordt leren beleven. Geen muffe zaaltjes en theoretische lezingen of presentaties, maar no-school-learning door doen en ervaren. Leren & Ontwikkelen sluit, in de visie van BuitenhekPlus, aan op het opleidingsplan van de organisatie. Wij helpen organisaties om Leren & Ontwikkelen in te bedden in de toekomstvisie van strategische opleiding, personeelsplanning en persoonlijke ontwikkeling.