Organisatieontwikkeling

Moderne organisaties werken volgens het principe van de lerende organisatie. Zij lossen op deze manier veel organisatorische vraagstukken zelfstandig op. Het gevaar daarbij is dat organisaties de blik te veel van binnen naar buiten richten. Dan is het verstandig om, samen met een externe partij, te zoeken naar nieuwe richtingen of oplossingen.

BuitenhekPlus kiest ervoor om veranderingen samen met de klant procesmatig tot stand te brengen. Onze aanpak is vooral oplossingsgericht, out-of-the-box en inspirerend. In onze visie ondersteunen structuren, technologieën en systemen de mensen. Niet andersom. Daarom staat een heldere en prettige communicatie in onze aanpak centraal. Bij elke vraagstelling nemen we de cultuuraspecten mee en communiceren we zorgvuldig over de rol en bijdragen van alle stakeholders. Omdat ontwikkeling niet zonder draagvlak kan.