buitenhekpluscarlijn

Carlijn Vugs-Hinze is als Associate per 1 september 2021 aan BuitenhekPlus gelieerd. Carlijn is een ervaren, vakbekwaam en slagvaardig adviseur op het gebied van de inrichting van functiegebouwen, functiewaardering, beloningsmanagement en (arbeidsjuridische) HR vraagstukken. Ze gebruikt daarin veel creativiteit. Ze is altijd op zoek naar wat beter kan. Al met al heeft Carlijn veel passie voor haar vak, dit is voelbaar als je haar spreekt.

Carlijn weet zichzelf snel en doeltreffend de juiste rol toe te eigenen, durft besluiten te nemen, zoekt de samenwerking op en treedt zo nodig op de voorgrond. Ook kan ze snel schakelen op diverse niveaus tussen verschillende type mensen en toont daarbij haar directheid en besluitvaardigheid.

Carlijn is een prettige gesprekspartner met een kritische en analytische blik.

"Beloningsmanagement is een vak!"

Medewerkers