buitenhekpluscharlotte

Charlotte te Pas heeft meer dan tien jaar ervaring op het gebied van arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. In 2021 is Charlotte als zelfstandig jurist begonnen met Te Pas Legal. Met ingang van 1 april 2022 is Charlotte daarnaast als Assosiate verbonden aan BuitenhekPlus. Voor Charlotte zijn vertrouwen en veiligheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een tevreden werknemer heeft invloed op de samenwerking en de sfeer op de werkvloer. Werkplezier is daarbij van onmiskenbaar belang. Een werkgever die vertrouwen geeft en dit de werknemer laat voelen, geeft een positieve impulsen aan de arbeidsprocessen en samenwerking binnen de onderneming.

Maar waar mensen samenwerken, ontstaan helaas soms belangentegenstellingen. De interventie van Charlotte is er primair op gericht om te zorgen dat balans ontstaat binnen de arbeidsverhoudingen. Vanuit een onafhankelijke en onpartijdige rol is zij als geen ander in staat om oplossingen aan te dragen voor de (in potentie) conflicterende belangen. Met als basis het opereren vanuit wederzijds respect, verbondenheid en open communicatie. Charlotte is als jurist en geregistreerd ADR-mediator®, -prediator® en -conflictcoach breed inzetbaar:

  • Voor mediation (gericht op behoud van de relatie);
  • Voor exit-mediation (gericht op einde arbeidsrelatie);
  • Voor het adviseren en uitvoeren van ontslagprocedures;
  • Voor het opstellen van psychologische contracten in het kader van prediation®
  • Voor coaching;
  • Voor vragen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid;

Contact: info@tepaslegal.nl

"Vertrouwen en veiligheid zijn de basis voor conflictregulatie"

Medewerkers