buitenhekplusjolanda

Jolanda Top - van Ede
top@buitenhekplus.nl

De carrière van Jolanda draait om cijfers. En ook bij BuitenhekPlus is zij het financiële geweten en de bron waar alle kennis en data samenkomt over sturingsinformatie, belastingen, boekingen, projectadministratie, facturatie en personeelszaken. Als je Jolanda zegt, dan zeg je structuur, transparantie, orde en regelmaat in de gehele financiële administratie. Geen vraag blijft onbeantwoord. Niet voor de directie, niet voor de adviseurs, niet voor de klanten en niet voor de leveranciers en samenwerkingspartners. Jolanda is Jolanda. Integer, eerlijk, klantvriendelijk en heerlijk rechttoe, rechtaan. Zoals dat bij cijfers past. Een bouwsteen onder het bedrijf!

"Zonder een solide administratie, loopt ieder bedrijf mank"

Medewerkers