Onderzoek praktijkervaringen zelforganisatie en zelfsturing

26-07-2017 • 515 keer gelezen
Zelforganisatie en zelfsturing (hier bewust even onder één noemer geschaard) rukt meer en meer op in (lokaal) overheidsland. Menige gemeentelijke organisatie is of wil ermee aan de slag. In een artikel in HR-Overheid getiteld Zelfsturing: hulpmiddel of tovermiddel? hebben wij een genuanceerde beschouwing op het thema gegeven.
+ + +

Het ontwerpen van zelforganiserende teams

25-07-2017 • 465 keer gelezen
De sterke opkomst van zelfsturing of zelforganisatie sluit nauw aan bij andere ontwikkelingen in de sector gemeenten: De behoefte aan een wendbare overheidsorganisatie en een zelfstandige publieke professional. De andere gewenste rol van de overheid naar buiten toe wordt weerspiegeld in een andere interne organisatie. Een recent voorbeeld uit onze adviespraktijk is het ontwerpen van zelforganiserende teams in een fusie. In dit geval met het begeleiden van ontwerpateliers, met medewerkersparticipatie . Als inrichtingsprincipe bij het ontwerpen van deze teams is hier gekozen voor de "Sociotechniek".
+ + +

Meer aandacht voor de onderstroom is meer resultaat

06-06-2017 • 487 keer gelezen

Ondernemingsraden moeten als team steeds sneller bestendige resultaten neerzetten. Dat betekent dat een optimale samenwerking tussen leden, achterban en bestuurder noodzakelijk is. Maar hoe is het gesteld met die samenwerking? Een onderzoek naar succesfactoren voor optimale samenwerking laat zien welke noodzakelijk zijn om als OR op een 'next level' te komen.

Lees het hele artikel PDF.

+ + +

Masterclass gemeentelijke fusies

07-05-2017 • 572 keer gelezen
Buitenhekplus organiseert vóór en na de zomer een masterclass voor gemeenten om zich voor te bereiden op organisatorische en personele aspecten van fusies.Deze masterclass is vooral bedoeld voor sleutelspelers van een gemeentelijke samenwerking of fusie zoals interne projectleiders, HR-professionals of leden van medezeggenschapsorganen. In een interactief programma nemen ervaren adviseurs u mee in de relevante aspecten op het gebied van Personeel en Organisatie bij ambtelijke en bestuurlijke samenvoegingen.
+ + +