Decentralisatie Sociaal Domein

31-10-2018 • 163 keer gelezen

Na de transitie in het sociaal domein geven veel gemeentelijke organisaties aan nog maar aan het begin van de transformatie te staan. Om echt de lokale vruchten te kunnen plukken, de kosten in de hand te houden en de gewenste zorg en dienstverlening te leveren, is nog het nodige werk te verzetten. Veel organisatorische opgaven op het gebied van samenwerking en sturing liggen nog op het bordje van de managers in het sociaal domein.

Door Bert Berghuis en Rachida Moreira Figueiredo

+ + +

Uitnodiging keukentafelgesprek op 7 november 2018

17-10-2018 • 130 keer gelezen

Na de transitie in het sociaal domein geven veel gemeentelijke organisaties aan nog maar aan het begin van de transformatie te staan, om echt de lokale vruchten te plukken, de kosten in de hand te houden en de gewenste zorg en dienstverlening te leveren. Veel organisatie-,inrichting en -verandervragen liggen er op het bordje van afdelingsmanagers en directeuren sociaal domein. Aanleiding voor ons om vanuit ons netwerk een ronde tafel bijeenkomst te organiseren, na eerdere workshops rondom wendbaarheid en zelfsturing. In dit geval een "keukentafelgesprek" met directeuren en managers op deze werkvelden, die in een open en vertrouwelijke setting deze thema's onder elkaar willen bespreken, gefaciliteerd door BuitenhekPlus. Doel is elkaars inzichten vergroten en contacten op te doen.

Integraal werken in het sociaal domein is één van de hoofdonderwerpen van de middag en denk daarbij aan aansluiting beleid en uitvoering, integrale toegang, houding en gedrag in de uitvoering, financiering en structuurinrichting.

Wil jij ook deelnemen? Je bent van harte uitgenodigd, want er is nog ruimte voor meer deelnemende organisaties.

+ + +

Optimale flexibiliteit door beschrijven van bouwstenen

10-10-2018 • 182 keer gelezen
Optimale flexibiliteit door beschrijven van bouwstenen

Binnen organisaties is steeds meer behoefte aan flexibiliteit. De omgeving staat niet stil en voor organisaties is het belangrijk om in te kunnen spelen op de veranderingen die zich daarin voordoen. De behoefte die organisaties hebben om op een flexibele manier in te kunnen spelen op de omgeving waarin zij opereren, zien wij regelmatig terugkomen in ons werk. Middels diverse instrumenten willen wij het mogelijk maken voor organisaties om op een praktische manier in te kunnen spelen op de veranderingen die zij tegenkomen. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het ontwikkelen van functieprofielen en functieboeken.

+ + +

Op weg naar meer zelfsturing: Een route vol belevenissen

20-09-2018 • 234 keer gelezen
Steeds meer (inter-)gemeentelijke organisaties werken of willen gaan werken volgens het concept van zelfsturing. Dit was de reden voor BuitenhekPlus om hier in 2017 en 2018 nader praktijkonderzoek naar te verrichten. Aangevuld met onze eigen ervaringen in de adviespraktijk, hebben wij de succesfactoren en randvoorwaarden op weg naar meer zelfsturing gedestilleerd.

Door Marc van Venrooij, Rosita Kornaat en Angela Barendregt
+ + +