Resultaatgericht en efficiënt werken

20-01-2012 • 6724 keer gelezen

Als directie en/of management weet u als geen ander dat verandering aan de orde van de dag is. Budgettaire krimp in combinatie met een toename van taken, biedt een stevige uitdaging voor elke organisatie. Ga er maar aan staan: meer doen met minder geld. De uitdaging is resultaatgericht en efficiënt werken. Door een scherpe taakverdeling en heldere afspraken is het mogelijk om de focus te leggen op een goede planning en te sturen op resultaten. Het heeft alles te maken met het geven en nemen van verantwoordelijkheid met als doel: het beste in uw mensen, en daarmee uw organisatie, naar boven halen. BuitenhekPlus biedt u een active-learning programma aan.

Doel van het programma resultaatgericht werken

Inzicht verkrijgen dat resultaatgericht samenwerken het beste uit uw mensen en de organisatie naar boven zal halen. In het programma staat zelf leren, beleven en ontwikkelen centraal.

Het programma bestaat uit een serie workshops die op maat voor uw organisatie worden georganiseerd. We kijken daarbij naar relevante cultuuraspecten, de wijze waarop bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belegd en organisatiespecifieke casuïstiek die van belang kan zijn voor het programma. Het programma begint dan ook met een intake en presentatie van een plan van aanpak. Op basis hiervan worden minimaal 2 workshops gegeven. Deze workshops hebben een logische verbinding met elkaar. De workshops zijn vooral praktisch. Beleven en persoonlijk ervaren vormen de leidraad van de workshops.

Voor wie is het programma bedoeld


Het programma is primair bedoeld voor (hiërarchisch) leidinggevenden die verantwoordelijkheid dragen voor de prestaties van organisatie-eenheden en mensen. Daarnaast is het programma bedoeld voor het cultuurdragers en adviseurs (P&O) die resultaatgericht samenwerken moeten bevorderen en stimuleren.

Het karakter van de workshops

De workshops hebben een hoog interactief karakter. Geen "juf" voor de klas. Wel een projectleider en ervaringsdeskundige. Mogelijk aangevuld met een coach die zal sturen op de doorontwikkeling van teamvaardigheden. "Learning by doing" staat centraal. De groep voor een groot gedeelte de invulling van de workshop. Wij bieden u inspirerende werkvormen aan, opdrachten en evaluatievormen met als doel: inzicht en bewustwording verkrijgen op het thema resultaatgericht werken. Tijdens de workshops wordt veel aandacht besteed aan inspiratie en out of the box creativiteit.

Uw voorbereiding: bewustwording

Voorafgaand aan de eerste workshop vragen wij u de deelnemers een korte presentatie voor te bereiden (5 minutes of fame). U presenteert zichzelf en uw visie op leiderschap. U beloont uzelf met een cijfer.

Ter afsluiting van de tweede workshop vragen wij u wederom een korte presentatie voor te bereiden. U benut uw ervaringen vanuit de workshops en presenteert opnieuw uw visie op leiderschap. De groep beloont u met een cijfer. De projectleider en coach evalueren uw progressie op individueel niveau.

Tussen de workshops kan worden gewerkt met opdrachten en feed-back sessies. Daarnaast is er ruimte om voor coaching on the job.

Tijdsduur workshops

Duur, intensiteit en specifieke invulling van de workshops vindt plaats in overleg met de opdrachtgever.

Kosten

De kosten van het programma worden op basis van een offerte inzichtelijk gemaakt. In overleg kan het programma in-company of op externe worden gedraaid.

Inhoudelijke thema's workshop 1: bewustwording en visie

Resultaatgericht werken helpt u zicht te krijgen op het effect van leidinggeven, versterkt de interactie met de medewerker en stimuleert en motiveert managers en medewerkers om doelen te realiseren.

Missie, visie en (bestuurlijke) opgaven lopen als een rode draad door deze workshop heen. De theorie is de praktijk. Vraagstukken die zeker zullen passeren zijn:

-       Hoe is de vertaalslag geborgd van bestuurlijke programma's naar concern- en afdelingsplannen;
-       Hoe wordt er samengewerkt om de doelen te realiseren;
-       Welke thema's en instrumenten zijn hierbij van belang;
-       Welke processen zijn bepalend en welke stakeholders zijn er;
-       Wat is de rol en taakverdeling tussen managers en medewerkers;
-       Hoe wordt dit gedocumenteerd;
-       Wat gaat al goed, maar wat kan beter

Workshop 2: tools

Resultaatgericht werken maakt bewust en geeft inzicht en overzicht om met elkaar samen te werken aan de (afdeling)doelstellingen. U leert hoe u  personeelsinstrumenten (personeelsplanning, competenties, talenten en functies) op de juiste manier kunt inzetten.

De praktijk versus de realiteit. Hoe communiceert u met uw medewerkers?. Wat is uw referentiekader om doelen te stellen en waar meet u de prestaties aan af. Hoe kijkt u naar de toekomst?. Kunt u uw doelen verwezenlijken? Hebt u grip op uw mensen? Kunt u ze boeien en binden? Hoe maakt u de doelen concreet? Leer resultaatafspraken te verbinden aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Vraagstukken:

-       Hoe ziet onze gesprekscyclus eruit en welke aanpassingen zijn noodzakelijk;
-       Hoe maken we SMART-afspraken met elkaar;
-       Hoe sturen we op en borgen we continuïteit (plan, do, check, act);
-       Hoe stel je een resultaatbeschrijving op;
-       Hoe verhoudt deze resultaatbeschrijving zich met het functie-/loongebouw;
-       Wat moet er in de procesgang en het instrumentarium veranderen om succesvol te zijn;
-       Wat levert het u concreet als manager op en welke voordelen heeft de medewerker;
-       Welke actiepunten staan vanaf nu centraal en hoe borgt u de opvolging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze productverantwoordelijke adviseurs Annemarie van der Will of Michaël Plantema.

Reageer op dit bericht

Naam: E-mail: * Website:
Reactie:
 
Onthoud mijn gegevens    
Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.