TeamKonfrontatieMethode

22-03-2012 • 7161 keer gelezen
Waar gaat het over?
Is uw team toe aan (re-)vitalisering? Kan het beter? Zit er nog groei in? Investeer dan in de samenwerking! De Team Konfrontatie Methode® kan deze samenwerking blijvend verbeteren. Het succes van een team is afhankelijk van de samenwerkingspatronen die teamleden vaak onbewust met elkaar opbouwen en in stand houden. Zijn die patronen contraproductief, dan heeft dit effect op het functioneren en de prestaties van het team. De Team Konfrontatie Methode® is een bewezen effectief protocol om ongewenste patronen zichtbaar te maken en om te buigen. Het team gaat zelf aan de slag met het zelfonderzoek en de veranderingsstappen, ondersteund door de Team Konfrontatie Methode-facilitator®. Door dit collectieve leren gaat het team blijvend beter functioneren. Groot pluspunt is dat het teamonderzoek in beginsel slechts twintig uur verdeeld over drie meetings in beslag neemt en binnen negen weken kan worden afgerond. In een relatief korte tijd een compleet beeld.
Wanneer toe te passen?
De Team Konfrontatie Methode® is geschikt voor alle teams van ongeveer vijf tot vijftien leden die al enige tijd samenwerken en er tegenaan lopen dat:
 • teamleden langs elkaar heen beginnen te werken;
 • teamleden meer energie in elkaar steken dan in het werk;
 • het team niet goed functioneert;
 • het team geconfronteerd wordt met veranderingen die (meer/andere) eisen stellen aan het functioneren van het team;  
 • nieuwe manieren van samenwerking gewenst zijn.
Wat te verwachten?
Als deelnemer aan de Team Konfrontatie Methode®  mag het team van het zelfonderzoek als resultaat verwachten:
 • inzicht in de patronen in de samenwerking;
 • inzicht in de belemmeringen en blinde vlekken in de samenwerking;
 • inzicht in de kwaliteiten binnen het team die zorgen voor verandering;
 • vertrouwen, enthousiasme en potentie om met deze veranderingen aan de slag te gaan.
Als opdrachtgever voor de Team Konfrontatie Methode®  mag u van het zelfonderzoek als resultaat verwachten:
 • een vitaal en duurzaam team dat duidelijk kan aangeven wat het nodig heeft om goed te kunnen (blijven) functioneren;
 • een team dat een goede zelfkennis kan koppelen aan de prioriteiten van de organisatie;
 • een team dat gemotiveerd betrokken is bij het realiseren van de doelen van de organisatie;
 • betere prestaties door verhoogde zelfverantwoordelijkheid voor gestelde doelen.
Hoe werkt het?
Een traject met de Team Konfrontatie Methode®  bestaat doorgaans uit drie bijeenkomsten met telkens minimaal een week tussenruimte. Na enige tijd is er een afsluitende evaluatiebijeenkomst.
 1. Voorbereiding: de Team Konfrontatie Methode-facilitator® bespreekt vooraf met de leidinggevende van het team wat het traject moet opleveren voor het functioneren van het team;
 2. Eerste sessie: hierin gaat het team met de Team Konfrontatie Methode-facilitator® systematisch die ervaringen onderzoeken die wezenlijk zijn geweest voor het huidig functioneren van het team. Ze staan stil bij motieven en gevoelens en ontdekken patronen in de samenwerking;
 3. Tweede en derde sessie: hierin legt het team verbanden met de onderzoeksvraag en maakt een aantal voornemens voor de toekomst, die passen bij de ontwikkeling van het team;
 4. Evaluatie: na een aantal maanden meet de Team Konfrontatie Methode-facilitator® de gemaakte voortgang. Het team evalueert de gedragsveranderingen. Dit kan met begeleiding van de Team Konfrontatie Methode-facilitator® maar ook alleen intern opgepakt worden.


Hoe staat het met de kwaliteit?
De Team Konfrontatie Methode® wordt sinds 2007 toegepast. De methode vindt zijn grondslag in de narratieve psychologie. Grondlegger van de methode is prof. dr. P. Zomer. Onze coaches hebben de opleiding tot Team Konfrontatie Methode-facilitator® met succes afgerond en zijn bevoegd om hiermee te werken. Zij werken eveneens volgens de ethische beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Wat kost het?
Uitgaande van de intake en de drie sessies is de investering €5250,-- excl. btw bij een groep van maximaal acht personen. Bij meer dan acht personen werken wij met twee Team Konfrontatie Methode-facilitators®.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Zij helpen u graag verder.

 

 

Reageer op dit bericht

Naam: E-mail: * Website:
Reactie:
 
Onthoud mijn gegevens    
Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.