Keukentafelgesprek: samenwerking en sturing op sociaal domein

11-07-2018 • 409 keer gelezen

Na de transitie in het sociaal domein geven veel gemeentelijke organisaties aan nog maar aan het begin van de transformatie te staan, om echt de lokale vruchten te plukken, de kosten in de hand te houden en de gewenste zorg en dienstverlening te leveren. Veel organisatie-inrichtings en -verandervragen  liggen er op het bordje van afdelingsmanagers en directeuren sociaal domein. Aanleiding voor ons om vanuit ons netwerk een ronde tafel bijeenkomst te organiseren, na eerdere workshops rondom wendbaarheid en zelfsturing. In dit geval een 'keukentafelgesprek' met directeuren en managers op deze werkvelden, die in een open en vertrouwelijke setting deze thema's onder elkaar willen bespreken, gefaciliteerd door BuitenhekPlus. Doel is elkaars inzichten vergroten en contacten op te doen.

+ + +

Fusieproces Hoeksche Waard voorbode voor succesvolle en leuke gemeente?

09-07-2018 • 357 keer gelezen
De 5 gemeenten van het eiland Hoeksche Waard zijn verdeeld over de wenselijkheid van een gemeentelijke herindeling. Onder voorbehoud van besluitvorming in Tweede en Eerste Kamer is in januari 2018 toch gezamenlijk gestart met het ontwikkelen van de besturingsfilosofie, de hoofd- en detailstructuur, functieboek 1 en 2, het selectieproces en de voorbereiding op het plaatsingsproces. Binnen een half jaar zijn al deze 'producten' conform planning opgeleverd, resulterend in een definitief besluit van de stuurgroep met een positief advies van de BOR! Dit proces verliep ook nog eens opvallend soepel maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Wat waren de Hoeksche Waardse succesfactoren?
+ + +

Op weg naar meer zelfsturing

03-07-2018 • 395 keer gelezen
De grote uittocht staat voor de deur. Ieder kiest een eigen route naar een hopelijk zonnige, relaxte of avontuurlijke bestemming. De route naar (vormen van) zelfsturing is ook een hele belevenis en een reis vol met persoonlijke ervaringen.
+ + +

Omgevingsdienst in transitie

11-06-2018 • 340 keer gelezen

Omgevingsdienst in transitie

Gelet op de unieke functies van een omgevingsdienst en tegen de achtergrond van de veranderende rol van de overheid (omgevingswet) is het nodig de huidige structuur, cultuur en werkwijze te overdenken. Recent hebben we een omgevingsdienst geadviseerd en begeleid bij de doorontwikkeling van de organisatie. Organisch omschakelen naar een andere organisatie die toekomstbestendig is en van nog grotere meerwaarde voor de deelnemende gemeenten en provincie is.

De omgevingsdiensten zijn opgericht met als beoogde meerwaarde samenwerken, kwaliteit, toepassing van het gelijkheidsbeginsel en de functie van kenniscentrum voor de regio. Deze toegevoegde waarde kan ten volle worden waargemaakt door het voortdurend ontwikkelen en samen delen van expertise door de professionals. Dwars door de organisatie(grenzen) heen. Tijdens de oprichtingsfase is bij omgevingsdiensten veel aandacht uitgegaan naar processen harmoniseren, de bedrijfsvoering werkend krijgen en één organisatie worden. Daarmee het vertrouwen van de deelnemende gemeenten en provincies laten groeien. We merken dat de huidige manier van waaruit veel omgevingsdiensten zijn georganiseerd echter niet langer houdbaar en zeker niet duurzaam is in de toekomst, voor de volgende fase van ontwikkeling.

+ + +