Slim(mer) samenwerken

19-07-2011 • 14665 keer gelezen
In een publicatie over de bezuinigingen binnen de (lokale) overheid hebben wij aangegeven dat visie, leiderschap en investeringen noodzakelijk en voorwaardenscheppend zijn om bezuinigingen en andere ontwikkelingen die op gemeenten afkomen het hoofd te kunnen bieden. Bezuinigen biedt echter slechts zelden een structurele oplossing. Slimmer samenwerken wel!
Samenwerking met andere gemeenten wordt vaak genoemd als één van de mogelijkheden om de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie en de werkzaamheden en processen daarbinnen te verhogen en zodoende beter toegerust te zijn voor de toekomst. Ook kan samenwerken een middel zijn om kosten te besparen en zodoende noodzakelijke bezuinigingen te realiseren.

Onze adviseurs hebben veel kennis en ervaring op het terrein van gemeentelijke samenwerking. Zo heeft onze adviseur Gerrit van Lenthe onderzoek verricht naar de succes- en faalfactoren bij samenwerking. Hieruit is de volgende top-10 van succesfactoren naar voren gekomen:


top-10 succesfactoren

In dit onderzoek is ook stil gestaan bij de verschillende juridische samenwerkingsvormen, variërend van de standaard gemeenschappelijke regeling tot een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Ook het vormen van een coöperatie is een werkbare vorm, met name wanneer ook maatschappelijke organisaties en bedrijven in de samenwerking worden betrokken.

In februari 2011 is door de VNG een enquête gehouden onder een groot aantal gemeenten. Daaruit blijkt dat gemeenten vooral behoefte hebben aan het uitwisselen en delen van good practices (70%) en aan kennis over de organisatorische, juridische, financiële en personele aspecten van samenwerking (64%). Uit de enquête blijkt verder dat bijna de helft van de respondenten behoefte heeft aan ondersteuning bij het zoeken naar de juiste (juridische/organisatorische) vormgeving van de samenwerking (44%) en bij het effectueren van de samenwerking (46%) (gevolgen personeel, financiën, ICT, processen). [1]

Wij kunnen u adviseren over de juiste vorm van samenwerking en u begeleiden bij de totstandkoming van de samenwerking. Het bepalen van de juiste samenwerkingsvorm doen wij onder andere door middel van een werkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de voor- en nadelen van de verschillende samenwerkingsvormen helder met u op een rijtje gezet. Hierbij wordt ingegaan op de organisatorische, juridische en personele aspecten van samenwerking.

samenwerkingsvormen

De output van de werkbijeenkomst dient onder andere als input voor de SamenwerkingsScan die wij zullen opstellen. U ontvangt van ons een advies op basis van de uitkomsten van de werkbijeenkomst en de opgestelde scan. Hierdoor krijgt u een goed beeld wat voor uw gemeente de beste vorm(en) van samenwerking kan/kunnen zijn. De werkbijeenkomsten zijn met name bedoeld voor managementteams, maar ook bestuurders en leden van ondernemingsraden kunnen deelnemen. Naast advisering over de meest optimale samenwerkingsvorm kunnen wij u uiteraard ook begeleiden bij de feitelijke effectuering van de samenwerking.

Interesse? Neem dan contact op met Gerrit van Lenthe (lenthe@buitenhekplus.nl, 06 226 946 16) of Marc van Venrooij (venrooij@buitenhekplus.nl, 06 523 642 94).

[1] Bron: Uitkomsten Ledenpeiling Slim samenwerken, VNG, februari 2011.

 

Reageer op dit bericht

Naam: E-mail: * Website:
Reactie:
 
Onthoud mijn gegevens    
Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.