Praktijkworsteling zelforganisatie en functie(waardering)

12-09-2018 • 285 keer gelezen

Een veel gehoorde vraag is hoe principes als zelforganisatie en rollen zich verhouden tot 'starre' functiewaarderingssystematieken. BuitenhekPlus heeft deze zomer de opdracht verkregen om voor een gemeente onderzoek te doen naar welk fuwasysteem en bijbehorende HRM kaders het beste hun sturingsfilosofie van zelforganisatie ondersteunt. Alle opties worden hierin met betrokkenen verkend.

+ + +

Is uw gemeentelijk functieloongebouw nog marktconform?

05-09-2018 • 283 keer gelezen
Het afgelopen jaar wordt het steeds moeilijker, ook voor gemeenten, om op bepaalde posities nieuwe medewerkers te vinden. Een paar jaar geleden konden gemeenten nog profiteren van de grote uitstroom uit de private sector, zoals de bankensector. Nu is er op veel fronten concurrentie.  Een beloningsvergelijking met 'het bedrijfsleven' is moeilijk te maken. De gemeente is zo divers dat het niet te vergelijken is met een bepaalde (markt)sector. Bovendien bieden gemeenten een onderscheidende propositie met maatschappelijk gedreven 'inhoudelijk' zinvol werk, een goed pensioen, werk-privé balans en (uitzicht op) vast contract. Toch willen gemeenten in elk geval niet achterblijven ten opzichte van vergelijkbare gemeente qua inwoners en kenmerken en vergelijkbare buurgemeenten.
+ + +

De route naar zelfsturing/zelforganisatie

29-08-2018 • 234 keer gelezen

De grote vakantie is voor de meesten achter de rug. Ieder heeft een eigen route naar een relaxte of avontuurlijke bestemming gepakt of heeft dit nog tegoed. De route naar (vormen van) zelfsturing is ook een hele belevenis en een reis vol met persoonlijke ervaringen.

 

+ + +

Fusieproces Hoeksche Waard voorbode voor succesvolle en leuke gemeente?

09-07-2018 • 587 keer gelezen
De 5 gemeenten van het eiland Hoeksche Waard zijn verdeeld over de wenselijkheid van een gemeentelijke herindeling. Onder voorbehoud van besluitvorming in Tweede en Eerste Kamer is in januari 2018 toch gezamenlijk gestart met het ontwikkelen van de besturingsfilosofie, de hoofd- en detailstructuur, functieboek 1 en 2, het selectieproces en de voorbereiding op het plaatsingsproces. Binnen een half jaar zijn al deze 'producten' conform planning opgeleverd, resulterend in een definitief besluit van de stuurgroep met een positief advies van de BOR! Dit proces verliep ook nog eens opvallend soepel maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Wat waren de Hoeksche Waardse succesfactoren?
+ + +