Maatschappelijke instellingen

 • Amsterdams Steunpunt Wonen
 • Apostolisch Genootschap
 • Buro Slachtofferhulp Gooi & Vechtstreek
 • CMD Veenendaal (Centrum maatschappelijke dienstverlening)
 • Haarlem (Woningswinkel)
 • Kamer van Koophandel
 • KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij)  
 • KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond)
 • Kringloopgroep Aktief
 • Landelijk Bureau Groenlinks
 • NEVEP (Nederlandse Vereniging Van Particulieren woon- en of zorgvoorzieningen)
 • Sagènn
 • SARR
 • WGI-Stadsmerk (Stichting Werkgeversinstituut)
 • Woningstichting Nijkerk