Beloningsmanagement

BuitenhekPlus is al 25 jaar toonaangevend op het brede terrein van beloningsmanagement. Niet alleen door de eigen systemen, maar ook vanwege de brede expertise van de adviseurs met andere tools op het gebied van functiebeschrijven- en waarderen en aan competenties en prestatie gekoppelde vormen van beloning. Klanten binnen publiek en private sector weten BuitenhekPlus voor dit soort vraagstukken blindelings te vinden.

Beloningsmanagement is de wijze waarop organisaties omgaan met de relatie tussen prestaties en beloning van mensen. Een gedegen en objectief beloningsbeleid vormt de basis voor een solide personeelsbeleid en is daarmee het fundament voor een succesvolle organisatie die waarde wil verbinden aan functies, performance en competenties. BuitenhekPlus adviseert over alle aspecten van beloningsmanagement vanuit de integrale HR-cyclus. Omdat we uit ervaring weten dat beloning nooit op zichzelf staat. Samenwerken met BuitenhekPlus betekent zorgvuldige aandacht voor communicatie, draagvlak en een gestructureerde aanpak.

Download de brochure voor meer informatie.

Wat is HR21?

HR21 is hét functiewaarderingssysteem voor de sector Gemeenten. HR21 is beschikbaar voor alle organisaties die de CAO-gemeenten volgen. HR21 is in opdracht van de VNG ontwikkeld door BuitenhekPlus en Leeuwendaal. Het technisch beheer van de applicatie is ondergebracht bij de RheiGroup.

https://www.hr21.nl/wp-content/uploads/2021/03/Wat-is-HR21.mp4

HR21: transparantie in beloning

HR21 is hét webbased functiewaarderingssysteem voor de sector Gemeenten. HR21 is in 2010 door BuitenhekPlus en Leeuwendaal ontwikkeld in opdracht van de VNG. Inmiddels maken meer dan 260 gemeentelijke organisaties gebruik van HR21. BuitenhekPlus en Leeuwendaal geven de licenties uit op HR21, implementeren het systeem bij de klant en hosten, onderhouden en beheren de applicatie in samenwerking met de RheiGroup en verzorgen trainingen voor certificering. HR21 is als systeem vernieuwend doordat het online toegang geeft tot een normbestand van gewaardeerde functies die door de klant slechts behoeven te worden geactiveerd. Daarnaast zijn alle functies gekoppeld aan een uniek competentie-systeem en kan er via de Talentmanager een verbinding worden gemaakt met individuele ontwikkeling en performance. Via de applicatie hebben gebruikers daarbij direct toegang tot een landelijke bechmarkfunctionaliteit, kan er kennis worden gedeeld in een forum en wordt landelijke jurisprudentie bijgehouden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van HR21 voor uw organisatie, neem dan contact op met onze adviseurs of lees meer op www.hr21.nl.

HR21

Functiebeschrijving en functiewaardering

Functiebeschrijving- en waardering is in de visie van BuitenhekPlus veel meer dan een verplicht proces om tot verloning van functies te komen. Niet alleen legt functiebeschrijving- en waardering de basis voor marktconforme beloningsverhoudingen, het bepaalt in grote mate de wijze waarop organisaties omgaan met thema's als wendbaarheid en flexibiliteit, vorming en opleiding, performance en (interne en externe) mobiliteit. Een moderne aanpak van functiebeschrijving- en waardering weerspiegelt met andere woorden de doelstellingen van de organisatie en vormt de verbinding tussen de functie, de processen, de vereiste competenties, ontwikkeling en performance (resultaten). De wijze waarop deze verbinding wordt gemaakt kan per organisatie verschillen. De vorm (specifiek, organiek of generiek) en de systeemkeuze hangen nauw samen met de bredere beleidsvisie op het gebied van HR. BuitenhekPlus ondersteunt organisaties bij het maken van deze keuze en het implementeren van deze verbinding. Voor het waarderen van functies werken wij met beproefde eigen systemen (FUWA-MET, RATO en HR21). Voor meer informatie over RATO PRO zie bijgaande flyer https://www.buitenhekplus.nl/filemanager/uploads/RATO_PRO_2.pdf.

Daarnaast zijn we gecertificeerd en vakbekwaam toepasser van diverse andere systemen, zoals OFS/ODRP (exclusief gebruikersrecht en aanbieder licenties). Voor BuitenhekPlus is niet de keuze van het systeem bepalend. De visie en de aansluiting met het doel wel. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. Wij komen graag langs voor een oriënterend gesprek.

Beloningsbeleid en -systemen

Een actueel functie-loongebouw is voor iedere organisatie een asset. Maar beloningsbeleid is meer dan dat. Het vraagt om visie over prestaties: loon naar werken. Over inzet: houding versus vereiste vaardigheden. Over motivatie: de wil om te excelleren. Over talent: het optimaal benutten van kansen. Een gericht beloningsbeleid biedt, op de juiste manier ingebed in het arbeidsvoorwaardenbeleid of de CAO, de organisatie de mogelijkheid om individueel maatwerk te leveren. En daar collectief van te profiteren. Beloningsbeleid is altijd maatwerk. Of dat nu om inpassing en basisbezoldiging, piketvergoedingen, inconveniënten, overwerk, prestatie- of markttoeslagen gaat. BuitenhekPlus adviseert uw organisatie over de opties en de wijze waarop beloningsbeleid moet worden verankerd in uw specifieke processen, systemen en/of rechtspositionele randvoorwaarden. Met onze samenwerkingspartner verzorgen wij voor uw organisatie ook de vertaling naar digitale oplossingen.

Beloningsonderzoek

Weten is meten. Geen enkele organisatie zit op een eiland. Werving en selectie betekent doorgaans vissen in dezelfde vijver. In een veranderende en globaliserende arbeidsmarkt waar de concurrentie groeit, is het van groot belang om te weten of uw beloningsbeleid marktconform en vooral ook toekomstbestendig is. Beloningsonderzoek is meer dan een kwantitatieve vergelijking. En blijft dikwijls niet beperkt tot inschaling. Ook formatiegegevens en aanvullende arbeidsvoorwaarden spelen hierin een belangrijke  Bij BuitenhekPlus verbinden wij het onderzoek aan de parameters op het gebied van omgevings- en marktfactoren die uw organisatie uniek maken. Zowel binnen het publieke als private domein beschikt BuitenhekPlus na 25 jaar over een omvangrijke databestand. Daarnaast zetten wij extern data-onderzoek in om de juiste kwantitatieve en kwalitatieve gegevens op te halen. Via HR21 bieden wij organisaties ook de gelegenheid om zelfstandig benchmarkonderzoek uit te voeren. Informeer bij ons naar de mogelijkheden en vraag een vrijblijvende offerte aan.