Fusie en samenwerking

Maatschappelijke opgaven gaan in het publiek domein bijna altijd over de grenzen van de organisatie heen. Of het nu om veiligheid, bereikbaarheid, zorg, economie of landschap gaat. Dat betekent dat organisaties partners nodig hebben om hun doelen te bereiken. Partners waarmee verbindingen moeten worden gemaakt. De keuze voor de vorm van de samenwerking moet aansluiten bij die verbinding. Denk aan een gemeenschappelijke regeling, een informele netwerksamenwerking, een convenant of een ketensamenwerking. Een (bestuurlijke) fusie tussen organisaties is de meest ultieme en vergaande vorm van samenwerking. Maar ook nieuwe en experimentele (bestuurs)vormen van regionale samenwerking zijn denkbaar op basis van de nieuwe richtlijnen van BZK. BuitenhekPlus is nauw betrokken bij de verkenningen op dit terrein en kan uw organisatie bijstaan in het onderzoeken en uitwerken van de passende bestuursvorm.

Samen sterk

Bij het vinden van de juiste samenwerkingsvorm hebben organisaties behoefte aan betrouwbare en deskundige begeleiding. Om samen de juiste koers te bepalen binnen een web van regels, procedures, ratio en emotie. Bij BuitenhekPlus weten we wat een succesvolle fusie of samenwerking vraagt. Dat het meer is dan een afspraak op papier.  Dat het om mensenwerk gaat. Waarbij perspectief en een energieke wil nodig zijn om actief te bouwen aan een constructieve relatie. Vertrouwen, verbinden en versterken zijn voor ons sleutelbegrippen. Bij BuitenhekPlus bent u aan het juiste adres om de opties in kaart te brengen, om focus aan te brengen in de belangenafweging en het verkrijgen van eensluidende en gedragen besluiten. Of het nu gaat om keuzes in de fase van oriëntatie, besluitvorming, inrichting of implementatie van de samenwerking of fusie. Op het gebied van procesbegeleiding en bij het vormgeven van de transitie bij het ontwerpen van besturingsmodel, hoofd- en fijnstructuur, functieboek en plaatsingsproces. BuitenhekPlus is uw partner.