HR-tooling

HR-beleid is maatwerk. Dat is en blijft altijd ons vertrekpunt. In dat maatwerk kunnen digitale oplossingen organisaties nieuwe kansen bieden. Mits niet de oplossing zelf maar het doel van de oplossing het ijkpunt is. Samen met haar samenwerkingpartners helpt BuitenhekPlus klanten om voor verschillende HR-processen die oplossingen te bieden die organisaties echt verder helpen. Oplossingen die flexibiliteit bieden en waarbinnen organisaties eigen keuzes kunnen blijven maken. Zodat niet het systeem leidend is, maar de invulling daarvan door de klant.

BuitenhekPlus biedt al digitale en webbased oplossingen op het gebied van functiebeschrijving en -waardering (HR21, RATO-PRO en FUWA-MET), op het gebied van talentontwikkeling- en evaluatie (Talent Manager), en ter ondersteuning van plaatsingsprocessen bij fusies en reorganisaties (BRS). Daarnaast kan BuitenhekPlus organisaties ondersteunen bij grootschalige digitale enquêtes en onderzoeken. Maar ook in andere digitaliseringsvraagstukken kan BuitenhekPlus oplossingen aanreiken. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Informatie over OFS functiewaarderingssysteem

Capgemini stopt door een strategische koerswijziging met de dienstverlening op het gebied van het waarderingssysteem ODRP/OFS. Dit systeem wordt door Capgemini niet meer onderhouden. Ook worden er geen nieuwe licenties meer verstrekt op dit systeem. Capgemini wil haar klanten en huidige licentienemers een alternatief bieden en heeft met BuitenhekPlus afspraken gemaakt zodat het gebruik van het bestaande systeem OFS voor de komende jaren nog geborgd is. BuitenhekPlus beschikt over ruime expertise en gecertificeerde en opgeleide adviseurs in OFS. Naast OFS hanteert BuitenhekPlus meerdere functiewaarderingssystemen, waaronder de eigen systemen HR21, RATO en FUWA-MET. BuitenhekPlus kan uw organisatie adviseren en ondersteunen op het gebied van OFS of desgewenst (op termijn) helpen overschakelen naar een ander waarderingssysteem. We denken mee wat past bij uw organisatie.

De Talent Manager

BuitenhekPlus biedt een unieke webbased tool aan voor talent spotting en ontwikkeling. De Talent Manager is geen top-down registratief beoordelingssysteem zoals vele andere systemen. De Talent Manager is een gebruiksvriendelijk platform voor het goede gesprek. Waarbij zowel medewerker als manager rechtstreeks in de webapplicatie hun afspraken kunnen vastleggen. Maar vooral stelt de Talent Manager medewerkers in staat om zelf de regie te nemen in het opzetten en beheren van een online ontwikkelplan voor de verdere loopbaan en persoonlijke ambities. Hierdoor wordt helder en inzichtelijk wat de individuele doelstellingen zijn en hoe de realisatie van die doelstellingen vordert. Niet alleen wordt daarmee de voorbereiding op het gesprek met de leidinggevende grondiger, maar er ontstaat eindelijk een dialoog met diepgang gebaseerd op individuele targets, output en ontwikkeling. Evalueren en feedback wordt het nieuwe leren en vervangt het vastgelopen stramien van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Zelfevaluatietesten en 360-graden feedback door collega's en/of klanten vullen het pallet aan. Waarmee medewerkers bewust worden van hun eigen ontwikkelverantwoordelijkheid én van de kansen die er gloren.

Met de Talent Manager is uw organisatie in staat om een slag te maken in de digitalisering van één van de belangrijkste HR-processen: het ontdekken en ontwikkelen van talent.  De medewerker is in dit proces veel meer zelf aan zet en verantwoordelijk, zodat de druk niet bij de leidinggevenden komt om digitaal formulieren in te vullen of op zoek te gaan naar de ambities van medewerkers. Via een directe koppeling kunnen uw eigen functie- of rolprofielen, al dan niet aangevuld met uw competentiesysteem, als basis worden gebruikt. Het vertalen van de kernwaarden van uw organisatie naar operationeel succes vereist uitgebreide, geïntegreerde en doorzoekbare informatie over (en van) uw medewerkers. De Talent Manager ondersteunt uw organisatie daarin. De Talent Manager leent zich uiteraard ook voor gebruik via mobile devices. 

Indien u vragen heeft over de Talent Manager, kunt u contact opnemen via info@buitenhekplus.nl of via 033 - 245 49 45. 

Meer weten over de Talent Manager, download hier de brochure of bekijk de video

Belangstellingsregistratiesysteem BRS

Fusies, samenwerkingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Met elkaar hebben ze gemeen dat de medewerkers op een zorgvuldige manier moeten worden geplaatst of herplaatst in de nieuwe organisatie. Tegen de achtergrond van de veelheid aan belangen van bestuur, directie, medewerkers, vakorganisaties en de vaak complexe regelgeving (vastgelegd in wetten, regels en sociale statuten) biedt BuitenhekPlus in samenwerking met Leeuwendaal en de RheiGroup een op maat gemaakte tool om het plaatsingsproces logistiek te ondersteunen. Het BRS kan volledig op maat worden ingericht en wordt gevuld met de statusdocumentatie van de werknemers (functie, formatie, schaal etc.). Vervolgens faciliteert het systeem het gehele verdere plaatsingsproces (belangstellingsregistratie, hoorzittingen, plaatsingslijsten en plaatsingsbesluiten). Het BRS is een webbased tool die uiteraard volledig voldoet aan de eisen van de AVG. Onze adviseurs kunnen u terzijde staan bij het gebruik van het systeem. Indien gewenst kan het BRS op basis van een korte training ook door uw eigen HR-adviseur(s) worden toegepast.

Download de presentatie voor meer informatie

FUWA-MET

BuitenhekPlus heeft al 25 jaar ervaring op het gebied van functiebeschrijving en -waardering. Naast het toepassen van diverse systemen hebben wij al in 1994 onze eerste eigen digitale methode ontwikkeld: FUWA-MET Deze methodiek is met name geschikt voor organisaties die het functiegebouw opzetten vanuit een organiek-specifieke context, waarbij de weging van cognitieve aspecten in functies nog steeds een belangrijke rol speelt. FUWA-MET wordt door tientallen organisaties in verschillende sectoren actief gebruikt. FUWA-MET is beschikbaar als stand-alone systeem en kan zowel bij de klant worden geinstallleerd als door ons op afstand voor de klant worden gehost. Doordat FUWA-MET niet als webapplicatie wordt ondersteund, zijn voor het gebruik geen licentiekosten verschuldigd.

RATO en RATO-PRO

RATO (RankingTool) is in 2004 geintroduceerd. Zowel werkgevers als werknemers waren direct zeer enthousiast over dit systeem. Uniek in RATO zijn de twee verschillende invalshoeken van waaruit functies worden gewaardeerd: Kunnen en Mogen. RATO breekt met de usance om functies te wegen vanuit een ééndimensionaal perspectief. Voortaan worden per invalshoek de gezichtspunten driedimensionaal benaderd. Dit levert niet alleen de mogelijkheid van een mooiere spreiding in de rangordening van functies, het geeft ook de mogelijkheid om meer competentie gerelateerde aspecten in de ranking te laten meewegen. De vaste onderliggende digitale algoritmes in het systeem maken het systeem minder gevoelig voor bezwaarprocedures tegen de uitslag van de waardering. Net als FUWA-MET is RATO als stand-alone-systeem beschikbaar. Meer dan 100 opdrachtgevers hebben RATO in gebruik.

RATO-PRO is de nieuwste SaaS-versie van Rato en biedt naast een aantal inhoudelijke updates, de mogelijkheid voor klanten om het systeem desgewenst in eigen beheer online toe te passen. RATO-PRO biedt onder meer de optie om functies, competentie- en/of kwaliteitsprofielen en resultaatbeschrijvingen integraal te beheren en toegankelijk te maken voor de organisatie. Klanten die RATO-PRO in eigen beheer willen toepassen dienen, naast het volgen van een gebruikerstraining van een dag, een licentieovereenkomst met BuitenhekPlus te sluiten. 

HR21

HR21 is door BuitenhekPlus en Leeuwendaal in 2010 in opdracht van de VNG ontwikkeld. HR21 is een webapplicatie die gebruikers een groot aantal voordelen biedt. Met HR21 behoort functiebeschrijven- en waarderen als zodanig tot het verleden. In de applicatie zijn ruim 100 functies, rollen en expertmodules op een generieke manier beschreven. Gebruikers hoeven nog slechts een keuze te maken uit de (voorgewaardeerde) beschikbare functies. Via een conversiemodule kan de slag worden gemaakt naar de gewenste salarisstructuur. Door een koppeling aan de CAO-schalen worden daarmee ook de effecten op de loonsom inzichtelijk. In HR21 kan digitaal en rechtstreeks een koppeling worden gemaakt met competentieprofielen en resultaatbeschrijvingen. Daarnaast is HR21 een landelijk platform om gegevens te benchmarken op het gebied van inschaling en formatie en kunnen aangesloten organisaties gegevens delen en kennis nemen van actuele jurisprudentie. Inmiddels maken meer dan 260 organisaties via een licentie met BuitenhekPlus en Leeuwendaal gebruik van het systeem. Meer weten over HR21, kijk op www.hr21.nl.